Inkluderande gemenskap

Tillsammans skapar vi kraft och en kultur som främjar inklusion och gemenskap.

Genom att stödja civilsamhället och organiserade invånares egna initiativ växer en inspirerande och kreativ stadsdel fram.

Här kan du se exempel och idéer på hur en framtida stadsmiljö skulle kunna se ut och fungera.