Ekologisk hållbarhet

Vi är väldigt stolta över att tillsammans med våra kunder varje år bidra till en rejäl minskning av koldioxidutsläppen i Varberg!

Tack vare att så många av våra kunder väljer fjärrvärme som uppvärmningsalternativ, att vi satsat på förnybar elproduktion och att vi säljer el från vind, vatten och sol, har vi bidragit till undvika storas mängder koldioxid- utsläpp varje år. Tack alla kunder som är med och bidrar till detta!

Klimatbokslut

Vi ska optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och för att lyckas med detta måste vi säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt. Klimatbokslutet utgör ett centralt verktyg för att kunna mäta effekten av våra åtgärder och handlingar på klimatområdet. Genom att vara transparenta i vårt arbete och visa på goda exempel hoppas vi inspirera andra i deras klimatarbete.

Klimatbokslut 2022

Vi har reducerat våra direkta utsläpp från vår egna verksamhet med hela 67 % sedan 2019. Studerar vi i stället våra indirekta utsläpp, det vill säga de utsläpp som vi ger upphov till när vi exempelvis köper energi till våra byggnader, har vi reducerat dem med 31 % sedan 2019. Det betyder att vi redan har uppnått målet att sänka våra utsläpp med 50 % innan år 2030.

Men vi nöjer oss självklart inte där. Nu kommer Varberg Energi även att identifiera och reducera utsläppen som uppkommer längre ut i leverantörskedjan, genom att göra noggranna urval bland våra leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa att alla som levererar varor och tjänster till Varberg Energi delar våra höga hållbarhetsambitioner. Tillsammans skapar vi energi.

Klimatbokslut Varberg Energi för 2022

 

Klimatbokslut med EMC

Tillsammans med många andra, mestadels halländska bolag redovisar vi vår klimatpåverkan i en gemensam rapport - "Klimatbokslut med EMC". Alla bolag deltar efter sina egna förutsättningar och behov och redovisar de faktorer som är relevanta för respektive verksamhet. Syftet är inte att jämföra olika verksamheter med varandra utan att lyfta fram goda exempel och lära av varandra.


Vi var med och startade EMC

EMC (Energi- och MiljöCentrum) är ett företagsnätverk för hållbar utveckling som grundades år 2007. Varberg Energi är en av initiativtagarna och stiftarna bakom föreningen och utgör därtill ett av föreningens drygt 100 medlemmar. EMC verkar för att tillgängliggöra hållbättre och klimateffektiv affärs- och verksamhetsutveckling och tillhandahåller en plattform där för kunskap, nätverk och verktyg som skapar insikter, engagemang och action. Genom utbildningar, processledning, analyser, verktyg och utvecklingsprojekt stöttar och stärker EMC företagens konkurrensfördelar samt bidrar till en hållbättre utveckling.

Logotyp Energi- och MIljöcentrum

 

EMC:s hemsida