Ekologisk

Ekologisk hållbarhet

Vi är väldigt stolta över att ha fått ett kvitto på att vi varit med och bidragit till en rejäl minskning av koldioxidutsläppen i Varberg - hela 110 770 ton!

Tack vare att så många av våra kunder väljer fjärrvärme som uppvärmningsalternativ, att vi satsat på förnybar elproduktion och att vi bara säljer el från vind, vatten och sol så har vi minskat utsläppet med inte mindre än 110 770 ton koldioxid under 2019. Tack alla kunder som varit med och bidragit till det här fantastiska resultatet!

Som en jämförelse motsvarar detta bidrag att varje lägenhet i Varberg, som under året värmdes med fjärrvärme, bidrog till att undvika klimatpåverkan med cirka 2 130 kg CO2e jämfört med om lägenheten hade värmts med en bergvärmepump.

Klimatbokslut Profu 2019

Vårt klimatbokslut har tagits fram i samarbete Profu AB - ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena energi, avfall och miljö. Rapporten presenterar vår totala klimatpåverkan under verksamhetsåret 2019.

Här presenteras även tidigare års klimatbokslut och hur klimatpåverkan har förändrats mellan åren. Läs om hur vår el- och fjärrvärmeproduktion och våra transporter bidrar till att undvika belastning på klimatet. 

Länk till Klimatbokslut Profu 2019 (öppnas i nytt fönster)

Illustration Klimatrapport, hus och siffran 2130 kg

 

Miljöpolicy

Miljöarbetet är en integrerad och naturlig del i varje verksamhet hos oss. Målet är att alltid åstadkomma en så liten påverkan på miljön och klimatet som möjligt. På det sättet bidrar vi till en bättre och mer hållbar framtid. Vi är ISO certifierade enligt ISO:14001 sedan 10 maj 2001.

Varberg Energi skall visa vägen och arbeta aktivt för hållbar resursanvändning, livskraftiga ekosystem och ett välmående samhälle. Det gör vi genom att:

  • minska utsläpp av växthusgaser genom utbyggnad av hållbar energiproduktion.
  • välja bästa möjliga teknik med låg miljöpåverkan utifrån ekonomiskt rimliga villkor.
  • följa tillämplig lagstiftning och andra krav.
  • välja kemikalier med låg miljöpåverkan.
  • fortlöpande höja medarbetarnas kompetens.
  • ställa konkreta miljökrav på leverantörer.
  • arbeta mot fastställda mätbara miljömål.
  • ständigt förbättra miljöprestanda och förebygga förorening.
Miljöcertifiering

Vi jobbar systematiskt med vårt miljöarbete och utgår från de krav som ställs i ISO 14001. Länk till vårt miljöcertifikat finns i högerkolumnen på denna sida (i mobil under sidans text).

 

Klimatbokslut Halland

Tillsammans med sexton andra halländska bolag, som också är medlemmar i EMC, redovisar vi vår klimatpåverkan i en gemensam rapport - Klimatbokslut Halland. Det är företag som insett affärsnyttan av klimateffektiv affärsutveckling. Alla deltar efter sina egna förutsättningar och behov och redovisar de faktorer som är relevanta för respektive verksamhet. Syftet är inte att jämföra olika verksamheter med varandra utan att lyfta fram goda exempel och lära av varandra.

Länk till Klimatbokslut Halland (öppnas i nytt fönster)

Vi var med och startade EMC

Varberg Energi är en av stiftarna av Energi- och Miljöcentrum. Det är ett unikt näringslivsinitiativ där ett antal företag har gått ihop för att lyfta fram klimatfrågorna på agendan inom näringslivet. Det är en icke-offentligt knuten, ekonomisk förening som är politiskt obunden. Medlemskap är öppet för alla företag som har ett behov av inspiration och hjälp med energi- och miljöfrågor eller som har något att bidra med till andra företag. Totalt har EMC sex stiftare och 150 medlemmar som alla har insett vikten av att samarbeta för att utvecklas.

EMC:s affärsidé är att vara näringslivets främsta regionala nätverk för klimateffektiv affärsutveckling. Genom seminarier, nätverksträffar och projektarbete förbättrar EMC kunskapsöverföring, och stärker företagens konkurrensfördelar inom energi och miljöfrågor samt bidrar till en framtida hållbar utveckling.

Länk till EMC:s hemsida (öppnas i nytt fönster)

Logotyp Energi- och MIljöcentrum