Ekologisk hållbarhet

Vi är väldigt stolta över att ha fått ett kvitto på att vi varit med och bidragit till en rejäl minskning av koldioxidutsläppen i Varberg - hela 93 991 ton!

Tack vare att så många av våra kunder väljer fjärrvärme som uppvärmningsalternativ, att vi satsat på förnybar elproduktion och att vi bara säljer el från vind, vatten och sol, har vi bidragit till undvikna utsläpp motsvarande inte mindre än 93 991 ton koldioxid under 2021. Tack alla kunder som varit med och bidragit till det här fantastiska resultatet!

Klimatbokslut

Vi ska optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och för att lyckas med detta måste vi säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt. Klimatbokslutet utgör ett centralt verktyg för att kunna mäta effekten av våra åtgärder och handlingar på klimatområdet. Genom att vara transparenta i vårt arbete och visa på goda exempel hoppas vi inspirera andra i deras klimatarbete.

Klimatbokslut 2021

Under 2021 beslutade vi att sätta mål i enighet med Science Based Targets Initiatives fördefinierade mål för små och medelstora företag. Detta innebär att vi till år 2030 ska minska våra utsläpp med 46% i scope 1 och 2 jämfört med år 2019, samt årligen mäta och reducera utsläpp i scope 3. Totalt har våra direkta och indirekta utsläpp år 2021 minskat med 19% jämfört med 2019. Våra utsläpp från egna transporter har minskat med nästan 88% jämfört med 2019.

graf över scope 1 till scope 3 enligt siffrorna i texten

Länk till Klimatbokslut Halland för 2021 (öppnas i nytt fönster)

Klimatbokslut med EMC

Tillsammans med cirka tjugofem andra, mestadels halländska bolag redovisar vi vår klimatpåverkan i en gemensam rapport - "Klimatbokslut med EMC". Alla bolag deltar efter sina egna förutsättningar och behov och redovisar de faktorer som är relevanta för respektive verksamhet. Syftet är inte att jämföra olika verksamheter med varandra utan att lyfta fram goda exempel och lära av varandra.

 

Vi var med och startade EMC

EMC (Energi- och MiljöCentrum) är ett företagsnätverk för hållbar utveckling som grundades år 2007. Varberg Energi är en av initiativtagarna och stiftarna bakom föreningen och utgör därtill ett av föreningens drygt 100 medlemmar. EMC verkar för att tillgängliggöra hållbättre och klimateffektiv affärs- och verksamhetsutveckling och tillhandahåller en plattform där för kunskap, nätverk och verktyg som skapar insikter, engagemang och action. Genom utbildningar, processledning, analyser, verktyg och utvecklingsprojekt stöttar och stärker EMC företagens konkurrensfördelar samt bidrar till en hållbättre utveckling.

Länk till EMC:s hemsida (öppnas i nytt fönster)

Logotyp Energi- och MIljöcentrum