Ekologisk hållbarhet

Vi är tacksamma och stolta över att, i samarbete med våra kunder, aktivt bidra till att minska koldioxidutsläppen i Varberg, samt andra delar av Sverige. Vårt engagemang för miljön reflekteras i de val vi gör och de tjänster vi erbjuder.

Vi strävar efter att bidra till en hållbar utveckling av samhället på lång sikt. För att uppnå detta är det viktigt att vi agerar ansvarsfullt och genomtänkt. Vårt klimatbokslut är ett viktigt instrument som hjälper oss att förstå och kvantifiera effekterna av våra insatser inom klimatområdet. Genom att vara öppna med vårt arbete och dela med oss av resultat och initiativ, hoppas vi kunna vara en källa till inspiration och uppmuntra andra att ta aktiva steg i sitt klimatarbete.

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra kunder och intressenter som gör aktiva val i sin energiomställning och därmed är en del av vår resa mot en hållbar framtid. Det är genom era beslut som vi tillsammans kan göra en verklig skillnad och åstadkomma en betydande minskning av koldioxidutsläppen år efter år.

Klimatbokslut

Vi ska optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och för att lyckas med detta måste vi säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt. Klimatbokslutet utgör ett centralt verktyg för att kunna mäta effekten av våra åtgärder och handlingar på klimatområdet. Genom att vara transparenta i vårt arbete och visa på goda exempel hoppas vi inspirera andra i deras klimatarbete.

Korta fakta klimatbokslut 2023

  • Jämfört med tidigare år kan vi konstatera att vi håller i vår minskning av koldioxidutsläpp inom den egen verksamhet (scope1), med -66% sedan 2019.
  • 100 % av vår förbrukning av el kommer från förnyelsebara/fossilfria källor (scope2).
  • Vår ambition med att utöka mätning inom scope 3 har i år gett resultat, där en viktig faktor är ett gott och nära samarbete med våra leverantörer.

Men vi nöjer oss självklart inte där. Varberg Energi kommer fortsätta med att identifiera utsläppen som uppkommer längre ut i leverantörskedjan, genom att fortsätta våra dialoger, samt göra urval bland våra leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa att alla som levererar varor och tjänster till Varberg Energi delar våra höga hållbarhetsambitioner. Tillsammans skapar vi energi.

Klimatbokslut Varberg Energi för 2023

 

Klimatbokslut med EMC

Tillsammans med många andra, mestadels halländska bolag redovisar vi vår klimatpåverkan i en gemensam rapport - "Klimatbokslut med EMC". Alla bolag deltar efter sina egna förutsättningar och behov och redovisar de faktorer som är relevanta för respektive verksamhet. Syftet är inte att jämföra olika verksamheter med varandra utan att lyfta fram goda exempel och lära av varandra.


Vi var med och startade EMC

EMC (Energi- och MiljöCentrum) är ett företagsnätverk för hållbar utveckling som grundades år 2007. Varberg Energi är en av initiativtagarna och stiftarna bakom föreningen och utgör därtill ett av föreningens drygt 100 medlemmar. EMC verkar för att tillgängliggöra hållbättre och klimateffektiv affärs- och verksamhetsutveckling och tillhandahåller en plattform där för kunskap, nätverk och verktyg som skapar insikter, engagemang och action. Genom utbildningar, processledning, analyser, verktyg och utvecklingsprojekt stöttar och stärker EMC företagens konkurrensfördelar samt bidrar till en hållbättre utveckling.

Logotyp Energi- och MIljöcentrum

 

EMC:s hemsida