Ekologisk

Ekologisk hållbarhet

Vi är väldigt stolta över att ha fått ett kvitto på att vi varit med och bidragit till en rejäl minskning av koldioxidutsläppen i Varberg - hela 93 240 ton!

Tack vare att så många av våra kunder väljer fjärrvärme som uppvärmningsalternativ, att vi satsat på förnybar elproduktion och att vi bara säljer el från vind, vatten och sol, har vi bidragit till undvikna utsläpp motsvarande inte mindre än 93 240 ton koldioxid under 2020. Tack alla kunder som varit med och bidragit till det här fantastiska resultatet!

Klimatbokslut 2020

Klimatbokslutet presenterar Varberg Energis totala nettoklimatpåverkan i samhället och omfattar alla utsläpp orsakat av företagets egna verksamheter tillsammans med de utsläpp som företaget genom sin verksamhet indirekt orsakar eller undviker i företagets omgivning. Den metod som används benämns ”konsekvensmetoden” vilket innebär att man beräknar alla konsekvenser på klimatpåverkan som företaget ger upphov till, både positiva och negativa.

Klimatbokslut med EMC

Tillsammans med cirka tjugo andra, mestadels halländska bolag som också är medlemmar i EMC, redovisar vi vår klimatpåverkan i en gemensam rapport - "Klimatbokslut med EMC". Alla bolag deltar efter sina egna förutsättningar och behov och redovisar de faktorer som är relevanta för respektive verksamhet. Syftet är inte att jämföra olika verksamheter med varandra utan att lyfta fram goda exempel och lära av varandra.

Länk till Klimatbokslut Halland för 2020 (öppnas i nytt fönster)

Vi var med och startade EMC

Varberg Energi är en av stiftarna av Energi- och Miljöcentrum - ett av de första i sitt slag - där ett antal företag har gått ihop för att lyfta fram klimatfrågorna på agendan inom näringslivet. Det är en icke-offentligt knuten, ideell förening som är politiskt obunden. Medlemskap är öppet för alla företag som har ett behov av inspiration och hjälp med energi- och miljöfrågor eller som har något att bidra med till andra företag. Totalt har EMC sju stiftare och 110 medlemmar som alla har insett vikten av att samarbeta för att utvecklas.

EMC verkar för att tillgängliggöra hållbättre och klimateffektiv affärs- och verksamhetsutveckling och tillhandahåller en plattform där för kunskap, nätverk och verktyg som skapar insikter, engagemang och action. Genom utbildningar, processledning, analyser, verktyg och utvecklingsprojekt stöttar och stärker EMC företagens konkurrensfördelar samt bidrar till en hållbättre utveckling.

Länk till EMC:s hemsida (öppnas i nytt fönster)

Logotyp Energi- och MIljöcentrum