Energi på burk

Energi och innovation kan också finnas i det lilla - i en så liten storlek att den ryms i en glasburk.

På jobbet hade några hört talas om att stor del av den mat vi äter, är beroende av att bin pollinerar växter och att antalet bin och humlor minskat de senaste åren. Man pratade om det vid något tillfälle och så kläcktes en idé!

Tre bikupor på rad bredvid varandra i solsken, på gräs och under en klarblå himmel

Den stämde så väl in i vårt engagemang för samhälle och miljö, att den ledde till att vi tillsammans med Varbergs Biodlarförening införskaffade ett antal bikupor för att dra vårt strå till stacken och se till att bina blev åtminstone några fler.

Den 30 juni 2016 kunde vi provsmaka vår första ”skörd” av honung. Ett litet men naggande gott resultat av vårt innovationsarbete!

Närbild på bi som pollenerar en maskros

Uppdatering 2018:

I år har vi ungefär fått ut 35 kg honung av våra hårt arbetande bin. Denna sommar, som varit både lång och torr, har varit tuff för bina, vilka har haft svårt att hitta föda och samhällena har tyvärr minskat i antal litegrann.

Men ett samhälle som en ny drottning håller på att bygga upp har trots svårigheterna överlevt torkan! De behåller all sin honung detta år, men kan säkert bidra med ett överskott redan nästa år.

Närbild bin som landar och kryper in och ut genom ingången till sin bikupa

Tre honungsburkar med ordet honung och vår logotype på,står bredvid varandra