Ska du gräva eller fälla träd? | Varberg Energi

Gräva nära ledning

När du ska gräva eller borra i marken behöver du först ta reda på var befintliga ledningar ligger. Detta för att du inte ska skada dig själv eller eventuella nedgrävda ledningar. Även att fälla träd nära luftledning kräver en noggrann förberedelse.

För att kolla vilka ledningar som finns i marken, använder du Ledningskollen - en gratis webbtjänst där du som planerar att gräva beställer en ledningsanvisning för att få besked om vilka ledningsägare som har ledningar nedgrävda inom aktuellt område. Ledningskollen hanterar din beställning och kontaktar alla berörda ledningsägare, vilket gör att du själv slipper ringa runt. 

Länk till Ledningskollen (öppnas i nytt fönster)

På Ledningskollen hemsida finns en introduktonsfilm som visar hur tjänsten fungerar. Ledningskollen finns även att ladda ner som mobilapp.

När du fått svar från Ledningskollen får du veta vilka ledningsägare som kommer och gör utsättning. Detta görs genom markeringar på marken där ledningarna ligger.

Kostnadsfri utsättning 

Vi gör kostnadsfri utsättning av våra ledningar, om det tar maximalt upp till fyra timmar. Större utsättningar, över fyra timmar, debiteras enligt gällande timpris. Begär utsättning minst tio arbetsdagar innan grävningen ska utföras.

Det pågår många och stora ut- och ombyggnationer i Varberg och vi har för tillfället högt tryck på våra utsättningsärenden. Tänk på att begära utsättning i god tid. Om du råkar gräva av en ledning som tillhör Varberg Energi blir du ersättningsskyldig för uppkomna skador.

Fälla träd nära ledning

Innan du ska fälla träd i närheten av elledningar behöver du begära en bevakning. Bevakningen är kostnadsfri. En bevakning är viktigt på grund av att trädfällning kan vara förenat med livsfara.


Om det skulle uppkomma skador i samband med trädfällning och du inte begärt bevakning blir du ersättningsskyldig.

Kontakta oss på telefon 0340-62 88 00.