Hembatteri från Ferroamp

Snart lanserar vi Flex Batteri som ger kunder med ett batterisystem från Ferroamp möjligheten att få stödtjänstintäkter och bidra till framtidens flexibla elmarknad.

Snart kommer vi erbjuda stödtjänstintäkter till kunder inom elområde SE3 - se mörkt område på kartan. Vi inväntar fortfarande på ett godkännande hos Svenska kraftnät, men tekniken förväntas bli godkänd under december 2023.


 

Fyll i dina kontaktuppgifter och få en notis när ditt elområde är redo för att flexa!

 


Grönt teknikavdrag

Vid installation av batteri där solceller redan finns installerade, kan grönt teknikavdrag/ROT-avdrag ges med upp till 50 000 kronor per person i hushållet per år. Även utökning av fler batterimoduler följande år ger rätt till grönt teknikavdrag.

Läs mer om detta hos Skatteverket.

Skatteverkets hemsida