Gasnät företag


Gasnätavgifter 

Varberg Energi äger och förvaltar Sveriges minsta gasnät och även om gasen används i allt mindre utsträckning är den ofta vital för vissa industrier och reservkraftsanläggningar.

Den totala nätintäkten som Varberg Energi får in från sina nätkunder skall täcka de kostnader som kan härledas till gasnätet. Kostnaderna består främst av kapitalkostnad men även drift och underhåll, mät-och faktureringskostnad. Nätmyndigheten kommer sedan årligen att kontrollera att den intäkt nätavgifterna genererar inte är större än vad myndigheten bestämt. 

Gasaffären är en förhållandevis liten affär för oss och sysselsätter varken speciellt många resurser eller driver stora underhållskostnader. Därför blir prishöjningen på gasnätet densamma som vad Swedegas höjer priset mot Varberg Energi, det vill säga plus 12%.

Priser 2023

Abonnerad effekt *

Kategori

Fast avgift kr/år

Effektavgift kr/kW

Rörlig avgift kr/MWh

1200 kW -

1

58 118 kr

166,00

51,00

500-1199 kW

2,1

38 362 kr

209,00

51,00

150-499 kW

2,2

23 248 kr

248,00

51,00

60-149 kW

3,1

13 351 kr

310,00

51,00

20-59 kW

3,2

8 302 kr

378,00

51,00

10-19 kW

3,3

12 975 kr

-

51,00

5-9 kW

3,4

9 817 kr

-

51,00

0-4 kW

3,5

4 873 kr

-

51,00

 Alla priser exklusive moms.
* Abonnerad effekt (Ab P) bostadsfastigheter samt verksamheter där gas används i produktionen: Årlig energiförbrukning i MWh genom 2,2. 
Abonnerad effekt (Ab P) för lokaler samt verksamheter: Årlig energiförbrukning i MWh genom 1,9.
Abonnerad effekt kan max uppgå till installerad. Den årliga energiförbrukningen graddagskorrigeras.

 

 

Priser 2024

Abonnerad effekt *

Kategori

Fast avgift kr/år

Effektavgift kr/kW

Rörlig avgift kr/MWh

1200 kW -

1

65 092

186

57,00

500-1199 kW

2,1

42 965

234

57,00

150-499 kW

2,2

26 038

278

57,00

60-149 kW

3,1

11 963

347

57,00

20-59 kW

3,2

7 438

423

57,00

10-19 kW

3,3

11 626

-

57,00

5-9 kW

3,4

8 796

-

57,00

0-4 kW

3,5

4 367

-

57,00

 Alla priser exklusive moms.
* Abonnerad effekt (Ab P) bostadsfastigheter samt verksamheter där gas används i produktionen: Årlig energiförbrukning i MWh genom 2,2. 
Abonnerad effekt (Ab P) för lokaler samt verksamheter: Årlig energiförbrukning i MWh genom 1,9.
Abonnerad effekt kan max uppgå till installerad. Den årliga energiförbrukningen graddagskorrigeras.

 

 

Hur stort är gasnätet i Varberg?
Länk till karta med området för vårt gasnät (bild som öppnas i nytt fönster)