Gasnät företag


Gasnätavgifter 

Den totala nätintäkten som Varberg Energi får in från sina nätkunder skall täcka de kostnader som kan härledas till gasnätet. Kostnaderna består främst av kapitalkostnad men även drift och underhåll, mät-och faktureringskostnad. Nätmyndigheten kommer sedan årligen att kontrollera att den intäkt nätavgifterna genererar inte är större än vad myndigheten bestämt. 

Nordion som äger det svenska stamnätet, har höjt sin överföringsavgift mot Sveriges gasnätsägare. Med anledning av ovanstående kommer vi behöva göra en prisjustering och höja vår gasnätsavgift med i snitt 3 % un der 2023.  

Priser 2023

Abonnerad effekt *

Kategori

Fast avgift kr/år

Effektavgift kr/kW

Rörlig avgift kr/MWh

1200 kW -

1

58 118 kr

166,00

51,00

500-1199 kW

2,1

38 362 kr

209,00

51,00

150-499 kW

2,2

23 248 kr

248,00

51,00

60-149 kW

3,1

13 351 kr

310,00

51,00

20-59 kW

3,2

8 302 kr

378,00

51,00

10-19 kW

3,3

12 975 kr

-

51,00

5-9 kW

3,4

9 817 kr

-

51,00

0-4 kW

3,5

4 873 kr

-

51,00

 Alla priser exklusive moms.
* Abonnerad effekt (Ab P) bostadsfastigheter samt verksamheter där gas används i produktionen: Årlig energiförbrukning i MWh genom 2,2. 
Abonnerad effekt (Ab P) för lokaler samt verksamheter: Årlig energiförbrukning i MWh genom 1,9.
Abonnerad effekt kan max uppgå till installerad. Den årliga energiförbrukningen graddagskorrigeras.

 

 

 

Hur stort är gasnätet i Varberg?
Länk till karta med området för vårt gasnät (bild som öppnas i nytt fönster)