Fakturafrågor och annan information | Varberg Energi

Din faktura

Här finner du svar på de vanligaste frågorna kring din faktura.

Sedan årsskiftet 2018-2019 kommer din faktura en gång i månaden och förfaller alltid kring månadsskiftet därpå.


Pappersfaktura

Om du inte valt något betalningssätt skickar vi en pappersfaktura till dig och du betalar via bankgiro. Inbetalning görs till konto: 5967-0778.


E-faktura

Har du tillgång till internetbank kan du anmäla att du vill ha e-faktura från oss. Då får du fakturan direkt till din internetbank och behöver bara godkänna den för betalning.
Förutsättningen för att få tillgång till e-faktura är att du måste stå som innehavare av tjänsten (el, gas, fjärrvärme, it). Även internetbanksavtalet måste stå i ditt namn. Dessutom måste vi ha ditt personnummer/organisationsnummer i vårt kundregister.


E-post-faktura

Vill du få din faktura via e-post kontaktar du vår kundservice på kundservice@varbergenergi.se eller 0340-62 88 11 så hjälper vi dig.

 

Kivra
Under 2018 kommer du som är ansluten till Kivra kunna börja få fakturor och andra försändelser digitalt istället för hem i brevlådan. Läs mer här nedan hur detta påverkar just dig eller hämta mer information på Kivras hemsida.

Hur fungerar Kivra för mig?

Under 2018 kommer vi att ansluta oss till Kivra (en digital postlåda). 

Pappersfaktura
Du som har pappersfaktura och är ansluten till Kivra kommer att under 2018 kunna få fakturan via Kivra. Detta får du då en föravisering om från Kivra. Vill du vid det tillfället fortsatt ha pappersfaktura från oss måste du logga in på Kivra och göra valet där själv.

E-faktura
Ingen förändring - du som har e-faktura får din e-faktura som vanligt.

E-post faktura
Ingen förändring från nuvarande hantering (det går att ansluta till Kivra senare om man vill).

Autogiro
Har du Autogiro via papper och är ansluten till Kivra kommer du under 2018 att kunna få fakturan via Kivra. Den som har Autogiro via mail kommer fortsatt att få det via mail. 

Vill du veta mer om hur Kivra fungerar så kika gärna på denna film.

 

Autogiro

Har du valt autogiro dras fakturabeloppet automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Fakturan skickas till dig som vanligt, men utan inbetalningskort. På fakturans inbetalningskort står textraden, 'Beloppet dras via autogiro'. På kontoutdraget från din bank får du en bekräftelse på att fakturan är betald.
Du ansöker om autogiro genom att fylla blanketten som du hämtar här. Lägg blanketten i ett ofrankerat kuvert som du märker med Varberg Energi, SVARSPOST, Kundnr: 411 006 100, 432 10 Varberg.EDI-faktura

Har du ett företag med många anläggningar kan EDI-faktura vara ett säkert sätt att effektivisera administrationen. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig att komma igång.

 

Om kunden inte betalar
Varje år skickar vi ut ca 220 000 fakturor. De flesta betalas i tid, men tyvärr betalas nästan 10 % för sent. En obetald faktura leder till merarbete och merkostnader i form av kravhantering, inkassoärenden och avstängning av leveranser. 

Man har 20 dagar på sig från att Varberg Energi har avsänt fakturan att betala den och man har fram till fakturans förfallodag att kontakta oss om något är oklart eller felaktigt. Betalningen ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen som finns angiven på fakturan. Detta är enligt gällande avtalsvillkor. Observera att vid utebliven betalning så kommer ditt ärende att överlämnas till Arvato Financial Solutions som driver ärendet vidare.

Tänk på att det kan ta upp till tre-fyra dagar från det att man betalat till att vi har pengarna på vårt konto beroende på vilken banktjänst man har använt för betalningen. Observera att vi inte har kassafunktion för att ta emot kontant betalning.

Krav och inkasso

Cirka en vecka efter fakturans förfallodag skickas en påminnelse från Arvato Financial Solutions. Om påminnelsen inte betalas skickas fakturan och ärendet vidare till Gothia Inkasso.

Meddelande till socialnämnden

Enligt Ellagen ska vi också i samband med delgivningen meddela socialnämnden i kommunen om att betalning uteblivit för el och att elleveransen kommer att avbrytas om skulden inte betalas. Leveransen av el kan därefter avbrytas om inte socialnämnden inom tre veckor meddelat att de tar på sig betalningsansvaret för skulden. 

Frånkoppling

Om ovanstående åtgärder inte leder till betalning eller en uppgörelse, frånkopplar elnätsföretaget därefter anläggningen. Detta är för att förhindra att skulden växer ytterligare.

Återinkoppling sker först när man uppfyllt samtliga förpliktelser enligt avtalet. Detta innebär att man har erlagt ersättning för kapital, ersättning för våra kostnader i samband med från- och återkoppling och dröjsmålsränta. Dessutom kan vi ställa som villkor för återupptagen leverans att upp till fyra månaders förbrukning betalas i förskott eller motsvarande belopp deponeras som säkerhet.

Ytterligare åtgärder beträffande IT-tjänster

Om skulden kvarstår efter utgången tidsfrist på inkassokravet stänger vi av it-tjänsten. Återkoppling sker först då man uppfyllt samtliga förpliktelser samt erlagt ersättning för de merkostnader som uppstått i samband med frånkoppling och återkoppling.