Fakturafrågor och annan information | Varberg Energi

Din faktura

Här finner du svar på de vanligaste frågorna kring din faktura.

Din faktura kommer en gång i månaden och förfaller alltid kring månadsskiftet därpå.


Pappersfaktura

Om du inte valt något betalningssätt skickar vi en pappersfaktura till dig och du betalar via bankgiro. Inbetalning görs till konto: 5967-0778.


E-faktura

Har du tillgång till internetbank kan du anmäla att du vill ha e-faktura från oss. Då får du fakturan direkt till din internetbank och behöver bara godkänna den för betalning.
Förutsättningen för att få tillgång till e-faktura är att du måste stå som innehavare av tjänsten (el, gas, fjärrvärme, it). Även internetbanksavtalet måste stå i ditt namn. Dessutom måste vi ha ditt personnummer/organisationsnummer i vårt kundregister.


E-post-faktura

Vill du få din faktura via e-post kontaktar du vår kundservice på e-post kundservice@varbergenergi.se eller 0340-62 88 11 så hjälper vi dig.

 

Kivra

Du som är ansluten till Kivra får dina fakturor och andra försändelser digitalt istället för hem i brevlådan. Läs mer här nedan hur detta påverkar just dig eller hämta mer information hos Kivra.

Kivras hemsida

Hur fungerar Kivra för mig?

Vi är anslutna till Kivra (en digital postlåda). 

Pappersfaktura
Du som har pappersfaktura och är ansluten till Kivra får din faktura via Kivra. Vill du ha pappersfaktura från oss i stället, måste du logga in på Kivra och göra valet där själv.

E-faktura
Du som har e-faktura får din e-faktura som vanligt.

E-post faktura
Vill du ha e-post faktura från oss måste du logga in på Kivra och göra en avanmälan där själv.

Autogiro
Vill du betala via autogiro anmäler du det till din bank. Har du Kivra hamnar underlaget i din digitala brevlåda där.

 

Vill du veta mer om hur Kivra fungerar så kika gärna på denna film.

 

Autogiro

Med autogiro sker betalningen av fakturorna automatiskt på förfallodagen från det konto du valt. Fakturan skickas till dig som vanligt, men utan inbetalningskort. På fakturans inbetalningskort står textraden, 'Beloppet dras via autogiro'. På kontoutdraget från din bank får du en bekräftelse på att fakturan är betald. 

Anmälan till autogiro gör du enklast via din internetbank.


EDI-faktura

Har du ett företag med många anläggningar kan EDI-faktura vara ett säkert sätt att effektivisera administrationen. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig att komma igång.

 

Om kunden inte betalar

Varje år skickar vi ut ca 220 000 fakturor. De flesta betalas i tid, men tyvärr betalas nästan 10 % för sent. En obetald faktura leder till merarbete och merkostnader i form av kravhantering, inkassoärenden och avstängning av leveranser. 

Man har 20 dagar på sig från att Varberg Energi har avsänt fakturan att betala den och man har fram till fakturans förfallodag att kontakta oss om något är oklart eller felaktigt. Betalningen ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen som finns angiven på fakturan. Detta är enligt gällande avtalsvillkor. Observera att vid utebliven betalning så kommer ditt ärende att överlämnas till Arvato Financial Solutions som driver ärendet vidare.

Tänk på att det kan ta upp till tre-fyra dagar från det att man betalat till att vi har pengarna på vårt konto beroende på vilken banktjänst man har använt för betalningen. Observera att vi inte har kassafunktion för att ta emot kontant betalning.

Krav och inkasso

Cirka en vecka efter fakturans förfallodag skickas en påminnelse från Arvato Financial Solutions. Om påminnelsen inte betalas skickas fakturan och ärendet vidare till Gothia Inkasso.

Meddelande till socialnämnden

Enligt Ellagen ska vi också i samband med delgivningen meddela socialnämnden i kommunen om att betalning uteblivit för el och att elleveransen kommer att avbrytas om skulden inte betalas. Leveransen av el kan därefter avbrytas om inte socialnämnden inom tre veckor meddelat att de tar på sig betalningsansvaret för skulden. 

Frånkoppling

Om ovanstående åtgärder inte leder till betalning eller en uppgörelse, frånkopplar elnätsföretaget därefter anläggningen. Detta är för att förhindra att skulden växer ytterligare.

Återinkoppling sker först när man uppfyllt samtliga förpliktelser enligt avtalet. Detta innebär att man har erlagt ersättning för kapital, ersättning för våra kostnader i samband med från- och återkoppling och dröjsmålsränta. Dessutom kan vi ställa som villkor för återupptagen leverans att upp till fyra månaders förbrukning betalas i förskott eller motsvarande belopp deponeras som säkerhet.

Ytterligare åtgärder beträffande IT-tjänster

Om skulden kvarstår efter utgången tidsfrist på inkassokravet stänger vi av it-tjänsten. Återkoppling sker först då man uppfyllt samtliga förpliktelser samt erlagt ersättning för de merkostnader som uppstått i samband med frånkoppling och återkoppling.