Trygghetsavtal för fjärrvärme - tryggt och enkelt | Varberg Energi

Trygghetsavtal

Du som bor i villa och är fjärrvärmekund hos oss - ta hand om din fjärrvärme med vårt Trygghetsavtal.

För att din anläggning ska fungera optimalt behöver den regelbunden omsorg och service:

  • Ständig övervakning av din anläggning.
  • Ett hembesök vart tredje år med service och intrimning för ökad effektivitet.
  • Jourberedskap dygnet runt.
  • Försäkring som reducerar självrisken.
  • Fri telefonrådgivning.

Trygghetsavtal - tryggt och enkelt

Med vårt trygghetsavtal för fjärrvärme kan du vara säker på att din fjärrvärmeväxlare alltid fungerar som den ska. Våra tekniker kommer hem till dig en gång vart tredje år och ser till så att fjärrvärmeväxlaren fungerar som den ska. Skulle ändå något oförutsett hända så har du alltid tillgång till våra tekniker dygnet runt och till rabatterat pris.

Det här ingår i trygghetsavtalet

Ett trygghetsavtal kostar 99 kr per månad inkl moms. Då ingår ett servicebesök vart tredje år. Om vi behöver byta något i din fjärrvärmecentral tillkommer det kostnader för material. Med trygghetsavtal får du köpa material med 30% rabatt och du får 30% rabatt på arbetskostnaden.

När du tecknar trygghetsavtal kommer det att löpa kalenderårsvis och uppsägning kan göras två månader innan avtalet förnyas för nästkommande år. I servicebesöket ingår att vi justerar din värmeväxlare för bästa driftsekonomi.

Reservdelar

Under kontorstid kan vi även erbjuda felavhjälpning på fjärrvärmeanläggningar och vi har reservdelslager till de mest förkommande fjärrvärmeväxlarna. Vår personal är utbildade och erfarna inom området och vi lämnar fasta priser på arbete och material. Med trygghetsavtal får du köpa material till rabatterat pris.

Självriskeliminering

I avtalet ingår också en försäkring gällande självriskeliminering. Försäkringen täcker självrisken i hus- och hemförsäkringen vid skador som kan uppstå i fjärrvärmecentraler. Övre gräns för utbetalning av självrisk är 5 000 kr per skadetillfälle. Försäkringen ingår automatiskt när du tecknar ett serviceavtal på din fjärrvärmeanläggning med oss och gäller ny- och omteckningar efter 20160315.

Felavhjälpning

Om du behöver hjälp med din fjärrvärmeväxlare mellan våra servicebesök hör du av dig till oss. Det kan behöva bytas ut skadade eller slitna delar. Du kan du byta ut ditt servicebesök som sker vart tredje år mot ett felavhjälpningsbesök. Eller så väljer du att behålla ditt servicebesök och då fakturerar vi dig för vårt felavhjälpningsbesök.

Så här kontaktar du oss vid fel

Om det är fel på din fjärrvärmecentral kontaktar du vår kundservice på telefon 0340-62 88 11 som tar emot felanmälan och hjälper dig att få kontakt med servicepersonal. Efter kontorstid kontaktar du vår Jourservice vid akuta problem, telefon 0340-120 04.

Vill du ha hjälp eller svar på frågor, kontakta oss gärna!