Biogas för en renare och bättre omvärld | Varberg Energi

Gashandel

Nu har du som har gas i din fastighet möjlighet att teckna avtal om biogas.

Biogasen produceras av gårdar i Danmark och förs sedan i befintliga naturgasledningar till din fastighet. Vid produktionen av biogas tilldelas den ett antal biogascertifikat som sedan annulleras när biogasen säljs till Varberg Energimarknad.

Har du en gasledning till din fastighet kan du köpa din gas från Varberg Energi var du än bor i Sverige. Det krävs inga nya inställningar av din befintliga panna, spis eller annan anläggning när du byter till biogas – enkelt och utan bekymmer!

Skattebefriad biogas

Biogasen är skattebefriad, så för en villakund innebär det att vi kan erbjuda samma pris för biogas som för naturgasen inklusive skatter. För en företagskund måste vi fakturera skatt, företaget ansöker sedan hos Skatteverket om att få tillbaka den erlagda skatten. Genom att ersätta naturgasen med biogas reducerar vi koldioxidutsläppen ytterligare och värnar om vår miljö. Ännu ett tillskott till vårt fortsatta arbete för en renare och bättre omvärld.


Exempel
Om en villa som använder 20 000 kWh naturgas byter till biogas innebär detta en besparing på 4 ton koldioxid. Den biogas som Varberg Energimarknad har köpt in initialt, 4,5 GWh, innebär en besparing på över 875 ton koldioxid!

Biogaspriser

Biogas fast pris: 106,25 öre/kWh inklusive moms. Gäller för avtalstiden 2022-01-01 – 2024-12-31. Årsavgift 300 kr inklusive moms.

Biogas rörligt pris: Varberg Energimarknads inköpspris via gasbörsen ETF med påslag 45,88 öre/kWh inklusive moms. Årsavgift 300 kr inklusive moms.

Företagskund: Kontakta Staffan Kollberg, 0340-62 88 83 eller staffan.kollberg@varbergenergi.se