Kundsynpunkt och rådgivning konsument

Här kan läsa om hur du som konsument går tillväga för att lämna kundsynpunkt.

Hjälp från Varberg Energi


Vår kundservice hjälper dig med dina frågor och i första hand kontaktar du dem. Vi försöker alltid lösa en tvist eller ett ärende direkt med konsumenten. Om du sedan inte är nöjd med hur ditt ärende blivit behandlat av oss kan du givetvis föra din åsikt vidare.


Kundservice

Hos Kundservice får du hjälp med ditt ärende eller hjälp att få kontakt med rätt person som kan lösa ditt ärende. Kontakta Kundservice på kundservice@varbergenergi.se eller 0340-62 88 11.


Extern hjälp

Det finns flera olika myndigheter som kan hjälpa dig med rådgivning kring ditt ärende.


Rådgivning
Kommunal konsumentvägledare - konsumentsekreteraren i kommunen kan hjälpa dig med konsumenträtt och vilka skyldigheter och rättigheter du har som konsument. Rådgivningen är kostnadsfri. Kontakt via kommunens växel eller hemsidan.

Länk till Varbergs Kommun (öppnas i nytt fönster)


Energimarknadsbyrån
Energimarknadsbyrån är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Länk till Energimarknadsbyrån (öppnas i nytt fönster)


Omprövning:

Allmänna reklamationsnämnden – ARN - är en statlig myndighet som opartiskt prövar konsumenttvister. Nämnden kan inte ge råd i enskilda ärenden. Vänd dig i stället i första hand till konsumentvägledningen i din kommun.

Länk till Allmänna reklamationsnämnden (öppnas i nytt fönster)


Energimarknadsinspektionen (EI)
Enerigmarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, gas och fjärrvärme. De kontrollerar bland annat nätavgifterna och leveranskvaliteten.

Länk till Enerigmarknadsinspektionen (öppnas i nytt fönster)


Marknadsdomstolen
Marknadsdomstolen handlägger mål som gäller frågor om olika former av
marknadsföring skett på ett riktigt sätt.

Länk till Marknadsdomstolen (öppnas i nytt fönster)