Hållbarhet

Vi är övertygade om att öppenhet och mångfald är en naturlig del i framgångsrika affärer och samarbeten.

Det är vår affärsfilosofi helt enkelt. I vårt förbättringsarbete blev det under 2015 naturligt att ta detta engagemang och ansvarskänsla ett steg längre genom att arbeta med IS0 26000.  

Vårt DNA är den förnybara energiproduktionen, de hållbara energitjänsterna och den förnybara elhandeln. Vi behöver hantera starka och svaga grupper, stora och små kunder, samhällsinstitutioner, föreningar m.fl. på ett likvärdigt satt. Vi vill skapa en ömsesidig respekt som har sin bas i förtroende och ett schysst agerande.

Våra värderingar - Framåtanda, Nytänkande, Mod och Kunskap - spelar här en viktig roll i hur verksamheten utvecklas. Samtliga värderingar stöds av de grundläggande principerna i IS0 26000 om ansvarstagande, etik, transparens, mänskliga rättigheter och intressenternas intresse.

Egendeklarationen vi gjort, visar att vi i stora delar uppfyller kraven inom de olika ansvarsområdena. De områden vi avser att fokusera på är Miljö, Konsumentfrågor samt Samhällsengagemang och utveckling. Det är områden som är starkt kopplade till vår verksamhet och där vi kan göra skillnad.

Vi ställer exempelvis om vår fordonspark till att bli helt fossilfri, ändrar våra prismodeller för ökad kundpåverkan genom minskad energiförbrukning och reducerar elnätförluster vilket på sikt ger minskat energibehov i elnätet. Vi deltar i, och har varit med och grundat, nätverket Öppna Företag och driver även den återkommande satsningen "Omtanke ger energi".   Dessutom har vi byggt landets största solcellspark ”Solsidan” och deltar i utvecklingen av 4:e generationens fjärrvärme och utvecklingsprojekt kring bränsleceller.

Vi på Varberg Energi tar vårt samhällsansvar på största allvar och ser hur det går hand i hand med vårt uppdrag. Därför har vi tagit beslut om denna egendeklaration, verifierad av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), och ställer oss bakom deras uttalande.

 

Klimatbokslut

Vi är väldigt stolta över att ha fått ett kvitto på att vi varit med och bidragit till en rejäl minskning av koldioxidutsläppen i Varberg under 2015. Tack vare att så många av våra kunder väljer fjärrvärme som uppvärmningsalternativ, att vi satsat på förnybar elproduktion och att vi bara säljer el från vind och vatten, så har vi minskat utsläppet med inte mindre än 143 580 ton koldioxid. Tack alla kunder som varit med och bidragit till det här fantastiska resultatet!
Som en liten jämförelse, och för att man ska förstå hur stor klimatnytta vår verksamhet bidrar med, så kan vi berätta att om alla invånare i Varbergs kommun avstod från att köra bil under drygt 1,5 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Varberg Energi bidrog med under 2015.

Vill du läsa mer eller hämta hem rapporten i PDF-format klicka på länken i länklistan.