Våra bolag

Koncernen Varberg Energi är från 1 januari 2024 uppdelad i fyra bolag där samtliga är verksamma inom energiförsörjning och kommunikation.

Varberg Energi AB 

Koncernens moderbolag med gemensamma resurser såsom personal, gemensamma IT-system, lagermaterial, transporter och kontorslokaler.

Organisationsnummer: 559465-0037


DOTTERBOLAG

Varberg Energimarknad AB (100%)

Varberg Energis bolag för elhandel, gashandel, elproduktion och flextjänster.

Organisationsnummer: 556524-3010

Varberg Energi Elnät AB (100%)

Varberg Energis elnätsbolag för att äga, utveckla och drift av koncernens elnät.

Organisationsnummer: 556013-1459

Varberg Energi Infra AB (100%)

Varberg Energis bolag för att äga, utveckla och drift av anläggningar för belysning, fjärrvärme/kyla, gasnät och bredband.

Organisationsnummer: 559465-0045