Gröna lån för en hållbar miljö

Varberg Energis låneportfölj är numera till största delen grön. Under året har befintliga lån för våra vindkraftverk, våra vattenkraftverk och vår solcellspark skrivits om till gröna lån för en mer hållbar framtid.  

Som ett ytterligare steg mot en mer hållbar verksamhet är numera större delen av de lån som finansierat våra investeringar i värme- och energiproduktion så kallade ”gröna lån”.

Redan 2017 skrevs lånen på 225 miljoner kronor till vårt biobränsleeldade värmeverk Flisan af Varberg om, från traditionella till gröna lån, och under 2018 tog vi ytterligare steg i rätt riktning. Då beviljade nämligen låneinstitutet Kommuninvest Varbergs kommun, som verkar som formell låntagare åt Varberg Energi, 515 miljoner kronor till våra investeringar inom sol, vind och vatten.

Lånen, som har skrivits om till gröna lån från traditionella banklån, är fördelade på våra vindkraftverk, våra vattenkraftverk och vår solcellspark Solsidan.

En svensk 200-lapp med Ingemar Bergman på framsidan

För att ett lån ska få klassificeras som grönt ska det exempelvis vara kopplat till en investering som främjar övergång till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar. Kort sagt krav på investeringar som främjar en hållbar framtid, något som väl speglar hela Varberg Energis verksamhet. 

Lägre ränta

För att ytterligare premiera initiativ inom hållbar verksamhet är räntesatsen på gröna lån lägre. Det innebär att lånevillkoren blir förmånligare och räntan några punkter lägre för ett grönt lån än för ett vanligt traditionellt lån.

Eftersom livstiden för våra investeringar, som lånen finansierat, generellt är mycket lång görs löpande en utvärdering där lånen skrivs om med ett visst antal år i taget.

På Kommuninvests hemsida kan du läsa mer och se en uppställning av beviljade gröna lån.

Länk till Kommuninvest (öppnas i nytt fönster)