Fälla träd nära ledning

Innan du ska fälla träd i närheten av elledningar behöver du begära en bevakning.

Bevakning av trädfällning i närheten av våra elledningar är kostnadsfri. En bevakning är viktigt på grund av att trädfällning kan vara förenat med livsfara.

Om det skulle uppkomma skador i samband med trädfällning och du inte begärt bevakning blir du ersättningsskyldig.

Kontakta oss på telefon 0340-62 88 00.