2021-11-01

Vi har fått Hållbarhetspriset för 2021

På Varbergs Teater fick vi under söndagen ta emot Varbergs kommuns Hållbarhetspris för 2021.

Vi tackar Varbergs kommun för att de uppmärksammar vårt hållbarhetsarbete. Extra roligt är det att vi delar priset med en kund till oss (Brf Brearedslyckan 1) som liksom vi är innovativa och har mod att våga pröva nytt.

-Det är roligt att vårt innovationsarbete uppmärksammas! Det här är resultatet av många goda krafter internt, som varje dag bidrar till att skapa ett hållbart samhälle och en hållbar värld, säger Mats Balkö, affärsområdeschef för Utveckling och Hållbarhet.

Juryns motivering till Hållbarhetspriset

”Varberg Energi har länge varit en pionjär inom förnybara energialternativ och har nu nått målet att vara 100 % fossilfri i egen verksamhet. Med framtidsinriktade projekt som fjärrkyla och energilagring i batterier visar bolaget på goda exempel och skapar förutsättningar för kommunens invånare och verksamheter att bli mer hållbara nu och i framtiden.”

Varbergs kommun beskriver själva sin ambition med priset så här:

"Som ekokommun har Varberg en ambition att gå före, dela med sig av erfarenheter och lyfta fram goda exempel som bidrar till hållbar utveckling. Därför delar vi varje år ut ett hållbarhetspris för att uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling." Vinnarna prisas för sina goda initiativ och bidrag till en hållbar utveckling utifrån respektives kandidats förutsättningar.

Prissumman väljer vi att investera i och utveckla vår biodling på St Jörgens kyrkogård för att stötta den biologiska mångfalden.

Uppmärksammat hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete har även uppmärksammats i DN, Sveriges Radio och Sveriges Television för att vi i handling ser till att skapa möjligheter för företag och privatpersoner att bidra till ett hållbart samhälle. Vi har fått priset samtidigt som klimattoppmötet pågår i Glasgow. Precis som ledarna där, ansluter vi oss till 1,5-gradersmålet. Detta gör vi genom handling:

  • Anslutit oss till Science Based Targets både med mål och att vi skall bidra till 1,5-gradersmålet.
  • Vi fortsätter med högt tempo i ”Way Forward” att utveckla våra flexibilitetstjänster med tillhörande plattform där privatpersoner och företag kan ansluta sig och bidra till ett stabilt elnät, hållbarhet och samtidigt tjäna pengar. Det gäller såväl elområde 3 som 4.
  • Vi har långsiktiga investeringar i fjärrvärme och fjärrkyla. Det kommer att påverka såväl elanvändning som hantering av köldmedier.
  • Vi reser vårt vindkraftverk i trä under 2022.

Det är bara några av alla de saker vi gör på Varberg Energi för att bidra till hållbarhet. Nyckeln för oss är innovation, mod och handling.

Genom att agera lokalt med lösningar som påverkar miljö och samhälle tänker och agerar vi globalt. När vi nu visar vårt mod och innovations driv, påverkar vi både lokalt och nationellt. Det skapar ringar på vattnet och det gör skillnad idag och för våra barnbarn.

 

porträtt mats Balkö hållandes ett inramat diplom och blommor, röd bakgrund
Mats Balkö, chef för affärsområde Utveckling och Hållbarhet, tog emot det fina priset.