Fossilfri verklighet

Vi är ett av Sveriges bästa företag när det kommer till Ekologisk hållbarhet. Under 2021 har vi nått fram till 30 år som klimatneutrala och 1 år som fossilfria i egen verksamhet. Vi kallar det för 30&1 och här kan du läsa hur vi tagit oss hit.


Fossilfritt för en hållbar framtid
 

Många års ihärdigt arbete har gett resultat! Att nå en 100% fossilfri* verksamhet till 2021 har varit ett av Varberg Energis stora övergripande mål de senaste åren. 2019 var vi fossilfria till 99,9% och under 2020 genomfördes de sista åtgärderna för att ro målet i hamn. Att vi är fossilfria under normaldrift innebär att vi är fossilfria ända fram till en större störning inträffar. Vanliga störningar kan vi hantera med fossilfri reservkraft. Under onormalt stora störningar på elnätet kan vi tvingas koppla in fossila alternativ.

Åtgärder som genomförts för att gå från 99,9% till 100% fossilfria 

  • Vi har ersatt den sista delen av fossilt bränsle i egna transporter. Sedan 2017 kör alla dieselfordon på EcoPar Bio och i juni 2020 gick vi från fordonsgas till 100% biogas. 
  • Vi har under 2020 sålt våra laddhybrider som främst gick på bensin och ersatt dem med elbilar. 
  • 2019 ersatte vi eldningsolja med bioolja i en av våra närvärmecentraler. 

* med fossilfria menar vi inom vår egen verksamhet vid normala driftsförhållanden. 

 

Varberg Energi har länge varit en pionjär inom fossilfria alternativ. År 1991 startade vi Sveriges första vindkraftpark, år 2008 grundade vi varumärket VIVA-el och blev därmed först i landet att enbart erbjuda förnybar el till både privat- och företagskunder. Från att solcellsparken Solsidan invigdes sommaren 2016 var den fram till december 2018 Sveriges största solenergipark.  

solceller i grönska stor skylt text solsidan och blå himmelflygfoto solcellspark

 

Medvetna val 

Vi är stolta över att kunna leverera fossilfri el och fjärrvärme till våra kunder och att vi har gjort oss av med fossila bränslen i vår verksamhet. Trots det är vi övertygade om att vi kan göra ännu mer för att minska koldioxidutsläppen i atmosfären. När det gäller transporter från våra leverantörer strävar vi efter att hamna så nära fossilfritt som möjligt genom att undersöka vilka valmöjligheter som finns och göra medvetna val om att i första hand välja leverantörer i närområdet. Vi kan också granska andra leverantörer och ställa krav på deras verksamhet om de vill göra affärer med oss. Här handlar det om att premiera hållbara alternativ och välja bort de andra. 

två vita elbilar står och blir laddade


Vi vill vara ett föredöme inom den fossilfria omställningen och inspirera andra företag, både privata och kommunala, att följa efter. Bland annat genom vårt hållbarhetsbokslut, vilket ger oss en naturlig ingång att samtala om de här frågorna med andra aktörer, och genom vårt engagemang i olika föreningar som Fossilfritt Sverige och Energi- och Miljöcentrum (EMC).
 

30 år som klimatneutrala 

Vår produktion av vind-, vatten-, solkraft och fjärrvärme bidrar till undvikna utsläpp och vår energianvändning till direkta och indirekta utsläpp. När de undvikna utsläppen är lika stora eller större än våra direkta och indirekta utsläpp är vi klimatneutrala. 

1991 byggdes vår första vindkraftspark i Bäckagård vilket bidrog till att vi blev klimatneutrala. Tidigare bestod den förnybara elproduktionen endast av vattenkraft från Strömma. 

Utbyggnaden av fjärrvärmen som påbörjades 2001 med spillvärme från Södra Cell Värö bidrog till att de undvikna utsläppen av CO2 ökade betydligt eftersom fjärrvärmen ersatte framförallt fossila bränslen som gas och olja.   

Är du intresserad av att veta mer om hur vi räknat ut vårt resultat, kan du ta dig vidare till vår rapport om detta:  

Länk till rapport om hur vi blivit klimatneutrala