Historik över det rörliga priset

På denna sidan kan du se och följa historiken kring det rörliga elpriset från år 2018 fram till nu. Anges i öre per kilowattimme.

Historik över det rörliga priset i elprisområde SE3

Önskar du ytterligare äldre historik är du välkommen att kontakta oss.

2024

2024

Rörligt Pris - Förnybart

Månad

Elanvändning
öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning
öre/kWh
inkl. moms
Januari 99,16 123,95
Februari    
Mars    
April    
Maj    
Juni    
Juli    
Augusti    
September    
Oktober    
November    
December    
Genomsnitt hela året 99,16 123,95

 

2024

Rörligt Pris - Fossilfritt

Månad

Elanvändning
öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning
öre/kWh
inkl. moms
Januari 97,93 122,41
Februari    
Mars    
April    
Maj    
Juni    
Juli    
Augusti    
September    
Oktober    
November    
December    
Genomsnitt hela året 97,93 122,41

 

2023

2023

Rörligt Pris - Förnybart

Månad

Elanvändning
öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning
öre/kWh
inkl. moms
Januari 113,95 142,44
Februari 103,64 129,55
Mars 101,63 127,04
April 88,33 110,42
Maj 58,71 73,39
Juni 70,26 87,83
Juli 54,38 67,98
Augusti 54,37 67,96
September 40,91 51,14
Oktober 50,61 63,26
November 104,60 130,75
December 98,01 122,51
Genomsnitt hela året 78,28 97,85

 

2023

Rörligt Pris - Fossilfritt

Månad

Elanvändning
öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning
öre/kWh
inkl. moms
Januari - -
Februari - -
Mars - -
April - -
Maj 54,85 68,56
Juni 66,08 82,61
Juli 50,45 63,06
Augusti 50,88 63,60
September 38,41 48,01
Oktober 49,21 61,51
November 103,56 129,45
December 97,05 121,31
Genomsnitt hela året 63,81 79,76

 

2022
2022
Månad
Elanvändning öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning öre/kWh
inkl. moms
Januari 119,59 149,49
Februari 90,52 113,15
Mars 145,70 182,13
April 98,81 123,51
Maj 113,95 142,44
Juni 141,45 176,81
Juli 103,10 128,87
Augusti 250,66 313,32
September 251,71 314,64
Oktober 102,41 128,02
November 170,22 212,78
December 310,02 387,53
Genomsnitt hela året 158,18 197,72

 

2021
2021
Månad
Elanvändning öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning öre/kWh
inkl. moms
Januari 56,77 70,96
Februari 63,15 78,94
Mars 44,03 55,04
April 40,00 50,00
Maj 50,96 63,70
Juni 47,41 59,26
Juli 66,39 82,99
Augusti 74,93 93,66
September 101,94 127,42
Oktober 75,44 94,30
November 102,89 128,61
December 198,80 248,50
Genomsnitt hela året 76,89 96,12
2020
2020
Månad
Elanvändning öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning öre/kWh
inkl. moms
Januari 31,58 39,48
Februari 26,45 33,06
Mars 21,47 26,84
April 15,95 19,94
Maj 19,85 24,81
Juni 31,90 39,87
Juli 15,38 19,22
Augusti 42,42 53,02
September 41,68 52,10
Oktober 29,87 37,34
November 33,67 42,09
December 38,93 48,66
Genomsnitt hela året 29,10 36,37
2019
2019
Månad
Elanvändning öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning öre/kWh
inkl. moms
Januari 69,05 86,31
Februari 58,15 72,69
Mars 50,13 62,66
April 49,58 61,98
Maj 44,75 55,94
Juni 33,84 42,30
Juli 44,64 55,80
Augusti 48,13 60,16
September 45,41 56,76
Oktober 48,59 60,74
November 52,52 65,65
December 45,37 56,71
Genomsnitt hela året 49,18 61,48
2018
2018
Månad
Elanvändning öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning öre/kWh
inkl. moms
Januari 37,91 47,39
Februari 46,53 58,16
Mars 54,36 67,95
April 49,60 62,00
Maj 43,96 54,95
Juni 54,85 68,56
Juli 64,99 81,24
Augusti 71,36 89,20
September 65,05 81,31
Oktober 57,24 71,55
November 64,25 80,31
December 64,44 80,55
Genomsnitt hela året 56,21 70,26


Historik över det rörliga priset i elprisområde SE4 

2024

2024

Rörligt Pris - Förnybart

Månad Elanvändning
öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning
öre/kWh
inkl. moms
Januari 103,04 128,80
Februari    
Mars    
April    
Maj    
Juni    
Juli    
Augusti    
September    
Oktober    
November    
December    
Genomsnitt hela året 103,04 128,80

 

2024

Rörligt Pris - Fossilfritt

Månad Elanvändning
öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning
öre/kWh
inkl. moms
Januari 101,81 127,26
Februari    
Mars    
April    
Maj    
Juni    
Juli    
Augusti    
September    
Oktober    
November    
December    
Genomsnitt hela året 101,81 127,26
2023

2023

Rörligt Pris - Förnybart

Månad Elanvändning
öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning
öre/kWh
inkl. moms
Januari 125,98 157,48
Februari 124,40 155,50
Mars 113,37 141,72
April 93,51 116,89
Maj 90,24 112,80
Juni 120,11 150,14
Juli 58,53 73,16
Augusti 67,25 84,06
September 69,96 87,45
Oktober 53,13 66,41
November 107,17 133,96
December 99,08 123,85
Genomsnitt hela året 93,56 116,95

 

2023

Rörligt Pris - Fossilfritt

Månad Elanvändning
öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning
öre/kWh
inkl. moms
Januari - -
Februari - -
Mars - -
April - -
Maj 86,38 107,98
Juni 115,93 144,92
Juli 54,60 68,25
Augusti 63,76 79,70
September 66,46 83,08
Oktober 51,73 64,66
November 106,13 132,66
December 98,12 122,65
Genomsnitt hela året 80,39 100,49
2022
2022
Månad
Elanvändning öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning öre/kWh
inkl. moms
Januari 124,65 155,81
Februari 96,22 120,28
Mars 170,84 213,55
April 120,64 150,80
Maj 150,13 187,66
Juni 191,43 239,29
Juli 137,69 172,11
Augusti 329,33 411,66
September 261,34 326,68
Oktober 102,35 127,94
November 173,32 216,65
December 311,73 389,66
Genomsnitt hela året 180,81 226,01