Rörliga priser-historik

Historik över det rörliga priset

På denna sidan kan du se och följa historiken kring det rörliga elpriset från år 2015 fram till nu. Anges i öre per kilowattimme.

Historik över det rörliga priset år 2015-2022

Önskar du ytterligare äldre historik är du välkommen att kontakta oss.

2022
2022
Månad
volymvägt pris SE3,
öre/kWh
inkl. påslag och elcertifikat,
öre/kWh
totalt inkl. moms,
öre/kWh
Januari 111,78 119,59 149,49
Februari 82,04 90,52 113,15
Mars 137,23 145,70 182,13
April 90,51 98,81 123,51
Maj 105,40 113,95 142,44
Juni 132,69 141,45 176,81
Juli 93,87 103,10 128,87
Augusti 239,27 250,66 313,32
September 239,22 251,71 314,64
Oktober 87,46 102,41 128,02
November      
December      
Genomsnitt hela året 131,95 141,79 177,24

 

2021
2021 Månad Volymvägt pris SE3 Inkl. påslag och elcertifikat Totalt inkl. moms
Januari 51,00 56,77 70,96
Februari 57,39 63,15 78,94
Mars 38,22 44,03 55,04
April 34,16 40,00 50,00
Maj 45,08 50,96 63,70
Juni 41,45 47,41 59,26
Juli 60,44 66,39 82,99
Augusti 68,96 74,93 93,66
September 95,25 101,94 127,42
Oktober 69,18 75,44 94,30
November 96,60 102,89 128,61
December 190,99 198,80 248,50
Genomsnitt hela året 70,73 76,89 96,12
2020
2020 Månad Volymvägt pris SE3 Inkl. påslag och elcertifikat Totalt inkl. moms
Januari 25,62 31,58 39,48
Februari 20,57 26,45 33,06
Mars 15,65 21,47 26,84
April 10,17 15,95 19,94
Maj 14,14 19,85 24,81
Juni 26,26 31,90 39,87
Juli 9,76 15,38 19,22
Augusti 36,93 42,42 53,02
September 36,04 41,68 52,10
Oktober 24,23 29,87 37,34
November 27,97 33,67 42,09
December 33,21 38,93 48,66
Genomsnitt hela året 23,38 29,10 36,37
2019
2019 Månad Volymvägt pris SE3 Inkl. påslag och elcertifikat Totalt inkl. moms
Januari 58,58 69,05 86,31
Februari 49,23 58,15 72,69
Mars 42,80 50,13 62,66
April 43,19 49,58 61,98
Maj 38,64 44,75 55,94
Juni 27,61 33,84 42,30
Juli 37,89 44,64 55,80
Augusti 40,30 48,13 60,16
September 37,88 45,41 56,76
Oktober 41,54 48,59 60,74
November 45,32 52,52 65,65
December 38,67 45,37 56,71
Genomsnitt hela året 41,80 49,18 61,48
2018
2018 Månad Medelspot-pris SE3 Inkl. påslag och elcertifikat Totalt inkl. moms
Januari 32,90 37,91 47,39
Februari 40,95 46,53 58,16
Mars 47,16 54,36 67,95
April 41,40 49,60 62,00
Maj 34,86 43,96 54,95
Juni 46,50 54,85 68,56
Juli 55,29 64,99 81,24
Augusti 59,56 71,36 89,20
September 53,28 65,05 81,31
Oktober 47,94 57,24 71,55
November 54,35 64,25 80,31
December 54,77 64,44 80,55
Genomsnitt hela året 47,41 56,21 70,26
2017
2017 Månad Medelspot-pris SE3 Inkl. påslag och elcertifikat Totalt inkl. energiskatt och moms
Januari 31,54 36,59 82,61
Februari 32,60 36,91 83,01
Mars 29,97 34,57 80,09
April 28,51 33,16 78,33
Maj 29,86 34,37 79,84
Juni 27,45 31,63 76,41
Juli 30,62 34,80 84,13
Augusti 33,38 37,69 87,74
September 35,91 40,19 90,86
Oktober 30,47 35,02 84,40
November 32,88 37,43 87,41
December 31,58 36,01 85,64
Genomsnitt hela året 31,23 35,70 83,37
2016
2016 Månad Medelspot-pris SE3 Inkl. påslag och elcertifikat Totalt inkl.  energiskatt och moms
Januari 31,47 38,07 84,34
Februari 19,20 25,40 68,25
Mars 20,90 26,89 70,11
April 21,04 27,07 70,34
Maj 22,81 28,87 72,59
Juni 32,94 38,79 84,99
Juli 28,49 34,13 79,16
Augusti 30,25 36,10 81,63
September 29,13 35,33 80,66
Oktober 36,61 42,76 89,95
November 42,06 48,05 96,56
December 33,64 39,26 85,58
Genomsnitt hela året 29,05 35,06 80,35
2015
2015 Månad Medelspot-pris SE3 Inkl. påslag och elcertifikat Totalt inkl.  energiskatt och moms
Januari 28,96 34,11 79,39
Februari 28,58 33,51 78,64
Mars 24,06 28,85 72,81
April 23,95 28,82 72,78
Maj 21,07 25,96 69,20
Juni 14,62 19,50 61,13
Juli 8,67 13,47 53,59
Augusti 16,57 21,53 63,66
September 20,03 25,09 68,11
Oktober 22,87 28,06 71,83
November 24,90 30,03 74,29
December 18,87 23,94 66,68
Genomsnitt hela året 21,10 26,07 69,34