Trend priser-historik

Historik över priset för VIVA Trend

På denna sidan kan du se och följa historiken kring priset för VIVA Trend från 2021 fram till nu.

Referenspriset som visas i tabellen är historiken över VIVA Trends poolpriser som man automatiskt får från månad 13 och framåt. Priserna för VIVA Trend de inledande 12 månaderna skiljer sig mot poolpriset.

Detta på grund av att det är olika startdatum under året för VIVA Trend och att prissäkringarna för de inledande 12 månaderna påbörjas månaden innan aktuellt startdatum. På så vis blir aktuell prisnivå månaden innan startmånaden till viss del prissättande för de kommande 12 månaderna.

2022
2022 Månad Exkl. moms Inkl. moms
Januari 101,22 126,53
Februari 94,45 118,06
Mars 107,28 134,10
April 85,44 106,80
Maj    
Juni    
Juli    
Augusti    
September    
Oktober    
November    
December    
Genomsnitt hela året 97,10 121,37
2021
2021 Månad Exkl. moms Inkl. moms
Januari 45,83 57,29
Februari 50,98 63,73
Mars 41,72 52,15
April 37,71 47,14
Maj 43,19 53,99
Juni 41,08 51,35
Juli 46,75 58,44
Augusti 54,57 68,21
September 72,48 90,60
Oktober 63,27 79,09
November 82,89 103,61
December 138,12 172,65
Genomsnitt hela året 59,88 74,85