Historik över priset för Trend

På denna sidan kan du se och följa historiken kring priset för Trend från 2021 fram till nu. Anges i öre per kilowattimme.

Historik elprisområde SE3

2024
 

2024

Trend - Förnybart

Månad

Elanvändning
öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning
öre/kWh
inkl. moms
Januari 102,40 128,00
Februari    
Mars    
April    
Maj    
Juni    
Juli    
Augusti    
September    
Oktober    
November    
December    
Genomsnitt hela året 102,40 128,00

 

2024

Trend - Fossilfritt


Månad

Elanvändning
öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning
öre/kWh
inkl. moms
Januari 101,17 126,46
Februari    
Mars    
April    
Maj    
Juni    
Juli    
Augusti    
September    
Oktober    
November    
December    
Genomsnitt hela året 101,17 126,46

 

2023
 

2023

Trend - Förnybart

Månad

Elanvändning
öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning
öre/kWh
inkl. moms
Januari 230,27 287,84
Februari 214,61 268,26
Mars 176,09 220,11
April 136,84 171,05
Maj 96,42 120,53
Juni 92,06 115,08
Juli 67,70 84,63
Augusti 68,56 85,70
September 58,76 73,45
Oktober 63,82 79,78
November 93,38 116,73
December 98,08 122,60
Genomsnitt hela året 116,38 145,48

 

2023

Trend - Fossilfritt


Månad

Elanvändning
öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning
öre/kWh
inkl. moms
Januari - -
Februari - -
Mars - -
April - -
Maj 92,56 115,70
Juni 87,88 109,85
Juli 63,78 79,73
Augusti 65,07 81,34
September 56,26 70,33
Oktober 62,42 78,03
November 92,34 115,43
December 97,12 121,40
Genomsnitt hela året 77,18 96,47

 

2022
2022
Månad
Elanvändning öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning öre/kWh
inkl. moms
Januari 101,22 126,53
Februari 94,45 118,06
Mars 107,28 134,10
April 85,44 106,80
Maj 85,82 107,28
Juni 98,28 122,85
Juli 82,93 103,66
Augusti 164,41 205,51
September 203,80 254,75
Oktober 168,72 210,90
November 231,47 289,34
December 305,56 381,95
Genomsnitt hela året 144,12 180,14
2021
2021
Månad
Elanvändning öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning öre/kWh
inkl. moms
Januari 45,83 57,29
Februari 50,98 63,73
Mars 41,72 52,15
April 37,71 47,14
Maj 43,19 53,99
Juni 41,08 51,35
Juli 46,75 58,44
Augusti 54,57 68,21
September 72,48 90,60
Oktober 63,27 79,09
November 82,89 103,61
December 138,12 172,65
Genomsnitt hela året 59,88 74,85

Historik elprisområde SE4

2024

2024

Trend - Förnybart

Månad Elanvändning
öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning
öre/kWh
inkl. moms
Januari 106,28 132,85
Februari    
Mars    
April    
Maj    
Juni    
Juli    
Augusti    
September    
Oktober    
November    
December    
Genomsnitt hela året 106,28 132,85

 

 

 

 

2024

Trend - Fossilfritt

Månad Elanvändning
öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning
öre/kWh
inkl. moms
Januari 105,05 131,31
Februari    
Mars    
April    
Maj    
Juni    
Juli    
Augusti    
September    
Oktober    
November    
December    
Genomsnitt hela året 105,05 131,31
2023

2023

Trend - Förnybart

Månad Elanvändning
öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning
öre/kWh
inkl. moms
Januari 235,30 294,13
Februari 225,12 281,40
Mars 182,84 228,55
April 141,02 176,28
Maj 122,94 153,68
Juni 131,90 164,88
Juli 71,84 89,80
Augusti 81,44 101,80
September 86,80 108,50
Oktober 66,34 82,93
November 95,96 119,95
December 99,14 123,93
Genomsnitt hela året 128,39 160,48

 

 

 

 

2023

Trend - Fossilfritt

Månad Elanvändning
öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning
öre/kWh
inkl. moms
Januari - -
Februari - -
Mars - -
April - -
Maj 119,08 148,85
Juni 127,72 159,65
Juli 68,42 85,53
Augusti 77,95 97,44
September 84,30 105,38
Oktober 64,94 81,18
November 94,92 118,65
December 98,18 122,73
Genomsnitt hela året 91,94 114,92
2022
2022
Månad
Elanvändning öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning öre/kWh
inkl. moms
Januari 106,28 132,85
Februari 100,25 125,31
Mars 132,42 165,53
April 107,27 134,09
Maj 112,00 140,00
Juni 143,26 179,08
Juli 117,52 146,90
Augusti 238,08 297,60
September 213,44 266,80
Oktober 168,67 210,84
November 234,57 293,21
December 306,69 383,36
Genomsnitt hela året 165,04 206,30
2021
2021
Månad
Elanvändning öre/kWh
exkl. moms
Elanvändning öre/kWh
inkl. moms
Januari 46,82 58,53
Februari 51,55 64,43
Mars 50,62 63,28
April 46,67 58,34
Maj 47,67 59,59
Juni 74,56 93,20
Juli 57,29 71,61
Augusti 73,00 91,25
September 102,60 128,25
Oktober 84,94 106,18
November 109,59 136,99
December 143,36 179,20
Genomsnitt hela året 74,06 92,57