Komplettering till IBH 21

Anslutning av kundanläggningar 1-36kV till elnätet.

2.2   Föranmälan/beställning av anslutning

Elinstallatören gör föranmälan på Installatörswebben och får omedelbart bekräftelse på att anmälan inkommit till oss.

Länk till webbplatsen Installatörswebben (öppnas i nytt fönster).

Ritningar och övriga handlingar ska vara granskade och godkända av Varberg Energi. Efter att kunden undertecknat beställning och elnätsavtal utfärdar Varberg Energi installationsmedgivande varefter installationsarbetet får påbörjas. Vi kräver in följande handlingar:

  • Situationsplan
  • Enlinjeschema
  • Driftrumsritning
  • Reläinställningsblad
  • Vid mer omfattande anläggning insändes även kretsschema

2.3   Färdiganmälan och besiktning

Du färdiganmäler dina ärenden på webben senast 10 arbetsdagar före önskad besiktningsdag. Följande dokument ska medfölja färdiganmälan:

  • Jordtagsprotokoll på uppmätt enskilt jordtag till anläggningen.
  • Reläprovningsprotokoll på uppmätt reläprovning.
  • Av anläggningsinnehavaren utsedd eldriftansvarig

Vid besiktning bör elinstallatören och anläggningsinnehavarens eldriftansvarig delta. Driftsättning görs i samråd med Varberg Energi efter godkänd besiktning.

3.1   Kabelväg för nätägarens kablar

Kanalisation och tätning för nätägarens kraft- kablar, signalkablar, följelina med mera utförs av elinstallatören.

3.2   Högspänningsställverk Standard Kundstation

Högspänningsställverk ska utformas enligt nedanstående bild. För högspänningsställverk utrustat med ljusbågsdräpare eller motsvarande utrustning som medför kortslutning av ställverket, ska utrustning finnas för signalering till nätägarens driftcentral som indikerar att skyddet i kundanläggningen är aktiverat.

Kopplingsapparater ska kunna handmanövreras oberoende av hjälpspänning. Vid utgående intern högspänning skall facken bestyckas med riktade jordfelsskydd.

I fack för Varberg Energis kablar ska finnas utrymme för kortslutnings- och jordslutningsindikatorer.

Sektioneringsmöjlighet i samlingsskenan ska finnas för att medge frånkoppling av kundanläggningen då Varberg energis inkommande och utgående ledning är i drift.

Inkommande fack med plats för Varbergs Energis inkommande kabel ska alltid placeras längst till vänster om man står vänd mot ställverket. Facken ska numreras från vänster till höger det vill säga ”H1”, ”H2”o.s.v.

Skiss - Högspänningsställverk (återfinns i IBH21)

skiss utformning av högspänningsställverk

Följande beteckningar gäller vid märkning av i ställverkets ingående apparater och skenor.
H1 - Elnät kabel 1    Lastfrånskiljare (LF1)/effektbrytare (S1) med jordningsmöjlighet (F1LJ) mot Elnäts kabel 1.
H2 - Elnät kabel 2

Lastfrånskiljare (LF2)/effektbrytare (S21) med jordningsmöjlighet (F1LJ) mot Elnäts kabel 2.

H3 - Sektionering/Mätfack    Sektioneringsbrytare (S3) med jordningsmöjlighet (S3SJ) mot mätfack/Lastfrånskiljare (LF3) med jordningsmöjlighet (F3SJ) mot kabel mätfack.
H4 - Mätfack  
H5 – Sektionering/Mätfack 

Endast krav vid risk för bakspänning.

Sektioneringsbrytare (S5) med jordningsmöjlighet (S5SJ) mot mätfack. Ännu en fördel med frånskiljning och jordning på bägge sidor om mätfacket är att då kan man koppla förbi mätfacket med kablar, och kunden kan ha

leverans medan man byter/ kopplar om mättransformatorerna. Lastfrånskiljare (LF5) med jordningsmöjlighet (F5SJ) mot kabel Mätfack.

H6 – Transformator 1 (T1) Kund

Säkringslastfrånskiljare eller Effektbrytare med jordningskopplare mot Transformator T1 kund.

 

3.3   Ställverksrum

Tillträde fastläggs i samråd med Varberg Energi.

3.11 Arbetsjordning, skydds- avskärmning

Utöver jordningsmöjligheter i inkommande och utgående fack ska finnas möjlighet till jordning på bägge sidor om mätfacket. Utförandet ska medge arbete i mätfacket samtidigt som Varberg Energis inkommande och utgående ledningar är i drift och att driften i kundanläggningen ges möjlighet att upprätthållas med lokal generering.

4  Mätning

Varberg Energi tillhandahåller mätarplint, mättransformatorer för spänning och ström samt dämpmotstånd vid behov.