Tekniska anvisningar - kompl till AMI

Komplettering till AMI

1.5 Anmälan till nätägaren – föranmälan/färdiganmälan

Föranmälan

Dessa elarbeten är föranmälanspliktiga:

  • Tillfällig servis (tillfällig anslutning vid byggnation, tivoli, marknad mm.).
  • Ny eller ändrad servis (permanent servis eller servisändring av befintlig).
  • Säkringsändring (förändring av mätarsäkring, servissäkring och effektökning/minskning).
  • När du ansluter anläggningar för småskalig elproduktion till elnätet (så som sol- vind- vatten- eller gaskraftverk, kraftvärme eller reservkraft).
  • Installation av inmatningsenhet för mobila reservkraftaggregat.
  • All förändring och/eller utökning av produktionsanläggning.

 

Hur går jag tillväga?

För- och färdiganmälan görs på Föranmälan.nu där du som auktoriserad elinstallatör kan registrera ditt ärende. När ditt ärende är registrerat kommer du att få en bekräftelse via mail, efter detta kan du följa ärendet via sidan.

Länk till Föranmälan.nu

Föranmälan avseende nyanslutning skall vara oss tillhanda senast 6 veckor innan önskad tillkoppling inom planlagt område och senast 12 veckor innan önskad tillkoppling utanför planlagt område.

Färdiganmälan

Färdiganmälan görs senast tio arbetsdagar innan önskad tillkopplingsdag. Vid färdiganmälan förutsätts att allt montage samt grävarbete är utfört och färdigställt.

3.2 Märkning

Nedanstående märkning av anläggningen gäller  vid nybyggnation eller där märkning saknas.     

Vid utökning av befintlig installation ska det tidigare tillämpade märkningssystemet användas. Innan mätarmontage och idrifttagning skall samtlig märkning vara klar enligt nedanstående exempel.

 

schema över märkning av en elanläggning