Elnätspriser

Varberg Energi äger och underhåller det elnät som finns i Varbergsområdet och i Varbergs kommuns södra delar.

Oavsett om du är elkund hos oss eller hos något annat elbolag är det ändå vi som bevakar elnätet dygnet runt och ser till att din el kommer fram som den ska, året runt. 

Om du är vår elnätskund men inte vår elhandelskund, får du en faktura från oss för ditt elnät och en faktura från ditt elhandelsbolag istället för en samlad faktura.

Nya elnätsavgifter 2023

Justeringar av elnätsavgiften från och med 1 januari 2023 har sin grund i tre faktorer.

  • Överliggande nät (regionnätet) höjer sina överföringsavgifter med ca 16% till vårt elnät.
  • Kostnader för de energiförluster som blir vid överföringen av energi till våra slutkunder har ökat 2 till 3 gånger under 2022 och prognosen visar på att de höga elpriserna kommer att förbli relativt höga under 2023.
  • Kostnader för den materiel som vi behöver för att bygga ut och vidmakthålla en säker drift har ökat mångfalt i vissa fall med mer än 50%.

Vi höjer därför våra avgifter med cirka 12% på de fasta avgifterna samt 1 öre i höjning på den rörliga överföringsavgiften. Nedan ser du priserna för 2022 och 2023.

Säkringsabonnemang 2022

Avser anläggningar med max 200 A säkring.

Nättaxa

Abonnemang

Abonnemangsavg/år exkl moms

Abonnemangsavg/år inkl moms

N 100

16 A lgh

1 296 kr

1 620 kr

N 102

16 A

2 020 kr

2 525 kr

N 103

20 A

2 804 kr

3 505 kr

N 104

25 A

4 664 kr

5 830 kr

N 105

35 A

7 408 kr

9 260 kr

N 106

50 A

10 356 kr

12 945 kr

N 107

63 A

13 276 kr

16 595 kr

N 108

80 A

16 860 kr

21 075 kr

N 109

100 A

21 100 kr

26 375 kr

N 110

125 A

26 300 kr

32 875 kr

N 111

160 A

33 520 kr

41 900 kr

N 112

200 A

41 640 kr

52 050 kr


Elöverföringsavgift

Elöverföringsavgift, per kWh 15,0 öre/kWh inkl moms (12,0 öre/kWh exkl moms)

Utdrag ur tillämpningsbestämmelser
För lägenheter tillämpas nättaxa N100 (max 16 A) som är avsedd för boende i flerbostadshus med gemensam elservis där särskilt abonnemang tecknats av fastighetsägaren för fastighetens allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst två lägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

För fritidsfastigheter med enfasanslutning tillämpas nättaxa N 102, max 25A.
 
Säsongsmässig eller periodisk återkommande ändring i tariff eller huvudsäkring tillåts inte.

Säkringsabonnemang 2023

Avser anläggningar med max 200 A säkring.

Nättaxa

Abonnemang

Abonnemangsavg/år exkl moms

Abonnemangsavg/år inkl moms

N 100

16 A lgh

1 452 kr

1 815 kr

N 102

16 A

2 260 kr

2 825 kr

N 103

20 A

3 140 kr

3 925 kr

N 104

25 A

5 224 kr

6 530 kr

N 105

35 A

8 296 kr

10 370 kr

N 106

50 A

11 600 kr

14 500 kr

N 107

63 A

14 868 kr

18 585 kr

N 108

80 A

18 884 kr

23 605 kr

N 109

100 A

23 632 kr

29 540 kr

N 110

125 A

29 456 kr

36 820 kr

N 111

160 A

37 540 kr

46 925 kr

N 112

200 A

46 636 kr

58 295 kr


Elöverföringsavgift

Elöverföringsavgift, per kWh 16,25 öre/kWh inkl moms (13,0 öre/kWh exkl moms)

Utdrag ur tillämpningsbestämmelser
För lägenheter tillämpas nättaxa N100 (max 16 A) som är avsedd för boende i flerbostadshus med gemensam elservis där särskilt abonnemang tecknats av fastighetsägaren för fastighetens allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst två lägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

För fritidsfastigheter med enfasanslutning tillämpas nättaxa N 102, max 25A.
 
Säsongsmässig eller periodisk återkommande ändring i tariff eller huvudsäkring tillåts inte.

Anslutningsavgifter elnät 2022

Anslutningsavgiften bestäms av avstånd (fågelvägen) till närmaste anslutningspunkt och till den punkt där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen elkvalitet. Angivna priser är exklusive moms.

Avstånd 16A - 25A 35A
0 - 200 meter 30 500 kr 35 100 kr
200 - 600 meter 30 500 + 262 kr/m 35 100 kr + 262 kr/m
600 - 1200 meter 135 300 kr + 640 kr/m Enligt offert
1200 - 1800 meter 519 300 kr + 389 kr/m Enligt offert
över 1800 meter Enligt offert Enligt offert

 

Anslutningsavgifter elnät 2023

Anslutningsavgiften bestäms av avstånd (fågelvägen) till närmaste anslutningspunkt och till den punkt där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen elkvalitet. Angivna priser är exklusive moms.

Avstånd 16A - 25A 35A
0 - 200 meter 35 500 kr 40 900 kr
200 - 600 meter 35 500 + 305 kr/m 40 900 kr + 305 kr/m
600 - 1200 meter 157 500 kr + 727 kr/m Enligt offert
1200 - 1800 meter 593 700 kr + 421 kr/m Enligt offert
över 1800 meter Enligt offert Enligt offert

 

 

Elnätspriset

I Varberg är det vi som äger kablarna i marken som transporterar el hem till dig. Den kostnad som du betalar för elnätet är för drift, underhåll och förnyelse av elledningar. Även en avgift per använd kilowattimme och för abonnemanget tas ut - allt för att vi säkert skall kunna leverera el hem till dig. Energimarknadsinspektionen kontrollerar att du som vår kund alltid har ett skäligt elnätspris jämfört med marknaden. Hos Energimarknadsinspektionens kan du läsa mer om elnätspriser. 

Energimarknadsinspektionen

Vårt elnät

Som nätägare svarar vi på Varberg Energi för distributionen av el i varbergsområdet och i Varbergs kommuns södra delar. Elen levereras från stamnätet in till Varberg Energis elnät via några större mottagningsstationer.