Elnätspriser

Varberg Energi äger och underhåller det elnät som finns i Varbergsområdet och i Varbergs kommuns södra delar.

Oavsett om du är elkund hos oss eller hos något annat elbolag är det ändå vi som bevakar elnätet dygnet runt och ser till att din el kommer fram som den ska, året runt. 

Om du är vår elnätskund men inte vår elhandelskund, får du en faktura från oss för ditt elnät och en faktura från ditt elhandelsbolag istället för en samlad faktura.

Säkringsabonnemang 2023

Avser anläggningar med max 200 A säkring.

Nättaxa

Abonnemang

Abonnemangsavg/år exkl moms

Abonnemangsavg/år inkl moms

N 100

16 A lgh

1 452 kr

1 815 kr

N 102

16 A

2 260 kr

2 825 kr

N 103

20 A

3 140 kr

3 925 kr

N 104

25 A

5 224 kr

6 530 kr

N 105

35 A

8 296 kr

10 370 kr

N 106

50 A

11 600 kr

14 500 kr

N 107

63 A

14 868 kr

18 585 kr

N 108

80 A

18 884 kr

23 605 kr

N 109

100 A

23 632 kr

29 540 kr

N 110

125 A

29 456 kr

36 820 kr

N 111

160 A

37 540 kr

46 925 kr

N 112

200 A

46 636 kr

58 295 kr


Elöverföringsavgift

Elöverföringsavgift, per kWh 16,25 öre/kWh inkl moms (13,0 öre/kWh exkl moms)

Utdrag ur tillämpningsbestämmelser
För lägenheter tillämpas nättaxa N100 (max 16 A) som är avsedd för boende i flerbostadshus med gemensam elservis där särskilt abonnemang tecknats av fastighetsägaren för fastighetens allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst två lägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

För fritidsfastigheter med enfasanslutning tillämpas nättaxa N 102, max 25A.
 
Säsongsmässig eller periodisk återkommande ändring i tariff eller huvudsäkring tillåts inte.

Anslutningsavgifter elnät 2023

Anslutningsavgiften bestäms av avstånd (fågelvägen) till närmaste anslutningspunkt och till den punkt där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen elkvalitet. Angivna priser är exklusive moms.

Avstånd 16A - 25A 35A
0 - 200 meter 35 500 kr 40 900 kr
200 - 600 meter 35 500 + 305 kr/m 40 900 kr + 305 kr/m
600 - 1200 meter 157 500 kr + 727 kr/m Enligt offert
1200 - 1800 meter 593 700 kr + 421 kr/m Enligt offert
över 1800 meter Enligt offert Enligt offert

 

Elnätspriset

I Varberg är det vi som äger kablarna i marken som transporterar el hem till dig. Den kostnad som du betalar för elnätet är för drift, underhåll och förnyelse av elledningar. Även en avgift per använd kilowattimme och för abonnemanget tas ut - allt för att vi säkert skall kunna leverera el hem till dig. Energimarknadsinspektionen kontrollerar att du som vår kund alltid har ett skäligt elnätspris jämfört med marknaden. Hos Energimarknadsinspektionens kan du läsa mer om elnätspriser. 

Energimarknadsinspektionen

Vårt elnät

Som nätägare svarar vi på Varberg Energi för distributionen av el i varbergsområdet och i Varbergs kommuns södra delar. Elen levereras från stamnätet in till Varberg Energis elnät via några större mottagningsstationer.