Elnätspriser och om din elmätare | Varberg Energi

Elnätspriser

Varberg Energi äger och underhåller det elnät som finns i Varbergsområdet och i Varbergs kommuns södra delar.

Oavsett om du är elkund hos oss eller hos något annat elbolag är det ändå vi som bevakar elnätet dygnet runt och ser till att din el kommer fram som den ska, året runt. 

Om du är vår elnätkund men inte vår elhandelskund, får du en faktura från oss för ditt elnät och en faktura från ditt elhandelsbolag istället för en samlad faktura.

Nedan ser du priserna för 2020.

Säkringsabonnemang 2021

Avser anläggningar med max 200 A säkring.

Nättaxa

Abonnemang

Abonnemangsavg/år exkl moms

Abonnemangsavg/år inkl moms

N 100

16 A lgh

1 240 kr

1 550 kr

N 102

16 A

1 940 kr

2 425 kr

N 103

20 A

2 684 kr

3 355 kr

N 104

25 A

4 484 kr

5 605 kr

N 105

35 A

7 124 kr

8 905 kr

N 106

50 A

9 956 kr

12 445 kr

N 107

63 A

12 776 kr

15 970 kr

N 108

80 A

16 260 kr

20 325 kr

N 109

100 A

20 300 kr

25 375 kr

N 110

125 A

25 340 kr

31 675 kr

N 111

160 A

32 220 kr

40 275 kr

N 112

200 A

40 140 kr

50 175 kr


Elöverföringsavgift

Elöverföringsavgift, per kWh 14,5 öre/kWh inkl moms (11,6 öre/kWh exkl moms)

Utdrag ur tillämpningsbestämmelser
För lägenheter tillämpas nättaxa N100 (max 16 A) som är avsedd för boende i flerbostadshus med gemensam elservis där särskilt abonnemang tecknats av fastighetsägaren för fastighetens allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst två lägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

För fritidsfastigheter med enfasanslutning tillämpas nättaxa N 102, max 25A.
 
Säsongsmässig eller periodisk återkommande ändring i tariff eller huvudsäkring tillåts inte.

 

Anslutningsavgifter elnät 2021

Anslutningsavgiften bestäms av avstånd (fågelvägen) till närmaste anslutningspunkt och till den punkt där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen elkvalitet. Angivna priser är exklusive moms.

Avstånd 16A - 25A 35A
0 - 200 meter 30 000 kr 34 500 kr
200 - 600 meter 30 000 + 257 kr/m 34 500 kr + 257 kr/m
600 - 1200 meter 132 800 kr + 594 kr/m Enligt offert
1200 - 1800 meter 489 200 kr + 372 kr/m Enligt offert
över 1800 meter Enligt offert Enligt offert

 

Anslutningsavgiften inkluderar schaktning och förläggning av kabel utanför tomtmark samt kabel och servisrör till anslutningspunkt. Mätarskåp, schakt eller återfyllning inom tomtmark ingår ej.

Priset för inkoppling och montering av ny mätare på befintlig anläggning är 880 kr exkl. moms (1 100 kr inkl. moms). Detta gäller även vid återinkoppling, till exempel av ett vilande lägenhetsabonnemang.

Återanslutning av tidigare ansluten elanläggning eller förändring och flytt av anslutningspunkt kostar 3 040 kr exkl. moms (3 800 kr inkl. moms) upp till 35A. Beloppet gäller som avgift när en befintlig servisledning kan återanvändas och inkopplas direkt. Har mätarplatsen tidigare varit placerad inomhus ska den innan återanslutning flyttas ut till utsidan i ett för elmätare avsett mätarskåp.

Din elmätare

Vi får varje månad in värden på din exakta elanvändning - på så sätt får du full koll.

Din elmätare mäter din exakta användning, månad för månad. Om du har villa med elvärme eller bor i lägenhet där värme inte ingår i hyran brukar elanvändningen variera kraftigt på grund av årstiden. Om du däremot enbart använder hushållsel är skillnaderna i elanvändningen betydligt mindre mellan olika månader. Du kan följa din elanvändning genom att besöka Mina sidor. 
Länk till Mina Sidor (öppnas i nytt fönster)

 

Så här fungerar elmätaren

Displayen på din elmätare visar alltid mätarställningen, normalläget - din förbrukning i kWh, alltså det du betalar för. Med hjälp av knappen kan du stega dig fram bland elmätarens funktioner. Din elmätare återgår alltid till normalläge efter någon minut.

Mätardisplay. i normalläget visas alltid din totala förbrukning i kWh.

Trycker du på knappen visas informationen i följande ordning. 

1. Det du förbrukar just nu i kW

2. Trippmätare. Håller du knappen nedtryckt i 10 sekunder när du är på steg 2 fungerar din mätare som en trippmätare.

3. Spänning på fas 1, i volt (V) 

4. Spänning på fas 2, i volt (V)

5. Spänning på fas 3, i volt (V) 

6. Ström på fas 1, i Ampere (A) – hur stor förbrukningen är just nu

7. Ström på fas 2, i Ampere (A) – hur stor förbrukningen är just nu

8. Ström på fas 3, i Ampere (A) – hur stor förbrukningen är just nu

9. dCon. Detta steg har du enbart om du har en elmätare med brytarfunktion

10. Mätarens version 

11. Mjukvarans version 

12. Test av display 

 

Elnätspriset

I Varberg är det vi som äger kablarna i marken som transporterar el hem till dig. Den kostnad som du betalar för elnätet är för drift, underhåll och förnyelse av elledningar. Även en avgift per använd kilowattimme och för abonnemanget tas ut - allt för att vi säkert skall kunna leverera el hem till dig. Energimarknadsinspektionen kontrollerar att du som vår kund alltid har ett skäligt elnätspris jämfört med marknaden. Hos Energimarknadsinspektionens kan du läsa mer om elnätspriser. 
Länk till Energimarknadsinspektionens hemsida (öppnas i nytt fönster)

Vårt elnät

Som nätägare svarar vi på Varberg Energi för distributionen av el i varbergsområdet och i Varbergs kommuns södra delar. Elen levereras från stamnätet in till Varberg Energis elnät via några större mottagningsstationer.