"Det är variationen som gör det här jobbet så roligt"

Redan innan Kristoffer Claesson var klar med sin 4-åriga automationsutbildning på PS-gymnasiet 2008 fick han anställning som elnätsmontör på Varberg Energi.

Innan Kristoffer fick fast tjänst hos oss på Varberg Energi hade företaget varit en av hans praktikplatser under utbildningstiden.

– Jag hade praktikperioder på flera olika företag under de sista två åren, berättar Kristoffer. Bland annat gjorde jag praktik både som bygg- och serviceelektriker på Midroc och Bravida och som industrielektriker på Derome Sågverk och Södra Cell Värö.

I princip samtliga företag kunde erbjuda anställning efter studenten men det var variationen på arbetsuppgifter som gjorde att Kristoffer valde att tacka ja till jobbet på Varberg Energi.

– Här jobbar jag utanför grindarna. Det är ett fritt och omväxlande jobb och det innebär mycket kundkontakter vilket jag gillar.  

Ovanligt med strömavbrott

Kristoffer tillhör avdelningen Drift och underhåll på Varberg Energi. En vanlig arbetsdag börjar klockan 07.00 och ungefär där slutar likheten mellan veckans olika dagar.

Listan med inplanerade jobb för dagen kan snabbt ersättas med inkomna felanmälningar som måste åtgärdas omgående.

– Det är en självklarhet att prioritera våra kunder, slår Kristoffer fast. Alla felanmälningar ska gå före de dagliga underhålls-jobben. Våra kunder betalar för att ha ström och händer det något så ska vi laga felen så fort som möjligt.

Numera är strömavbrott ganska ovanliga och när det händer handlar det oftast om att en servis- eller fördelningskabel har grävts av.

– Det kan också inträffa att en list i ett kabelskåp börjar ”bränna”. Men det händer inte så ofta och kan snabbt åtgärdas när det inträffar. En avgrävd kabel kan ta lite längre tid att få ordning på.  

Porträtt kristoffer Claesson iklädd varselkläder och hjälm, luat sig mot en varberg Energi-bil och håller en ihoprullad kopparslinga iöveraxeln.

 

Stor variation på arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för en elnätsmontör omfattar allt från att sköta löpande underhåll av stationer och serviser, till större arbeten med högspänningsledningar. Då handlar det om elektrisk spänning som är större än 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning.

– Här gäller det verkligen att vara noga med säkerheten. Det är vi i och för sig alltid, men på sådana här jobb mäter vi alltid spänningen en gång extra. Man måste ha stor respekt för vilka risker som finns och man får aldrig chansa.

Kristoffer trivs med de varierade arbetsuppgifterna i sitt jobb och jämför det med vilka uppdrag han hade som byggelektriker.

– Det var betydligt enformigare. Jag var till exempel med och kopplade elen i en nybyggnation med över 150 lägenheter. Då visste man verkligen vad man hade att göra varje dag under lång tid. Det vet jag sällan nu och det är just det som gör jobbet så kul!