2022-09-05

Förberedelser inför vintern

Varberg Energis uppmaning att förbereda sig inför vintern på höga elpriser och därmed högra elräkningar har fått stor uppmärksamhet i media på sistone, vilket är glädjande.

Vår strävan är att vara tydliga och tidiga i vår kommunikation så våra kunder (och även andra elföretags kunder) inte blir överraskade när nu priser på livsmedel ökar, räntor stiger och drivmedel är dyrare. Det blir tillsammans med ökande energipriser en tung belastning för många hushåll.

Vi kommer att följa utvecklingen noggrant och uppdatera dig fortlöpande när det finns nyhetsvärde att förmedla. Just nu är det väldigt intressant att ta del av politiska lösningsförslag och beslut om hur marknadsmekanismer kan förändras för att reducera elpriset för svenska elkunder. Lika viktigt är det för våra politiker att vidta åtgärder som förbättrar själva systemfrågan med robusta leveranser till rimliga priser.

Följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn för att ta del av våra omvärldsspaningar och de konkreta tips som vi rekommenderar. Genom att läsa alla nyheter som har lags ut under namnet ”Energiläget just nu” kan du följa utvecklingen och ta del av våra rekommendationer.

Du kan även ta del av de vanligaste frågorna och svaren som ställs till oss för att utveckla er ytterligare i energifrågor som berör din vardag.

Energispartips | Frågor och Svar - Varberg Energi AB

Vilket elavtal ska jag välja nu?

En vanlig fråga är förstås vilket elhandelsavtal man har. Idag är det ingen bra idé att binda sitt elpris eftersom prisnivån är väldigt hög med tanke på risktagandet.

Ett väldigt bra alternativ är vårt elhandelsavtal Trend. Med Trend får man en bättre riskspridning än fast pris och ett mer stabilt pris än rörligt pris. Det uppnås genom 12 månaders rullande prissäkring varje dag tillsammans med en liten del rörligt pris. På så vis får man en bättre riskspridning jämfört med ett traditionellt bundet pris där man tar all volym vid ett tillfälle till ett pris.

Vill du teckna vårt avtal Trend eller veta mer om det? Läs mer på sidan Elavtal för alla eller kontakta Kundservice på telefon 0340-62 88 11 alternativt via e-post kundservice@varbergenergi.se.