Trend

Trend är ett bekvämt avtal för dig som vill följa elprisets utveckling på marknaden, men inte själv vara aktiv.

Trend är ett bekvämt avtal för dig som vill följa elprisets utveckling på marknaden, men inte själv vara aktiv. Trend är ett förvaltat avtal där det regelbundet görs prissäkringar till en portfölj löpande för kommande 12 månader.

Elpriset sätts månadsvis och baseras på utfallet av portföljens gjorda prissäkringar tillsammans med månadens rörliga elpris. Förhållandet mellan andelen prissäkringar och rörligt pris i portföljen kan variera. Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 6 kalendermånader.

Med Trend sprider du riskerna bättre än med ett traditionellt fast pris och du får ett mer stabilt pris jämfört med ett rörligt pris.

Årsavgift 365 kr inkl moms.


Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 11, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

Vill du se historik över priset för Trend?
Länk till en sida med tabeller över historiska priser


Länk till text om konsumenträttigheter.