2022-05-16

Elpriskompensationen på väg ut

I mars månad ansökte Varberg Energi om kompensation till våra elnätskunder och vi har fått drygt 28 miljoner kronor i stöd som nu är på väg ut till kunderna.

Kompensationen sker genom att månadsfakturan för april månad reduceras med det belopp som du är berättigad till. Beroende på hur mycket stöd du har rätt till kan det komma att räknas av på fler framtida fakturor.

Du behöver alltså inte söka stödet från oss - likt hanteringen hos andra elnätsföretag räknar vi av det automatiskt på fakturan. Avdraget redovisas som en separat post för elpriskompensation.

Varberg Energi har fram till den 31 december 2022 på sig att betala ut stödet. Skulle det vara någon kund som inte kunnat tillgodoräkna sig allt stöd innan dess, kommer återstående summa att betalas ut separat. 


Mer information om elpriskompensationen finns på Regeringens hemsida:
Frågor och svar elpriskompensation 


 

Ytterligare stöd på väg

För att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av invasionen av Ukraina har regeringen presenterat en elpriskompensation även för mars. Bland åtgärderna finns en förlängning av den tidigare presenterade och beslutade elpriskompensationen. De åtgärder regeringen presenterade avseende elpriskompensationen, inkluderar:

  • Elpriskompensationen förlängs med ytterligare en månad i södra och mellersta Sverige. Kompensationen förlängs med lägre kompensationsnivåer för mars månad i södra och mellersta Sverige, i elprisområden tre och fyra, där priserna har ökat mest.
  • Ersättning ges för användning mellan 400 kWh och 2 000 kWh per månad. Den nedre gränsen sänks jämfört med tidigare kompensation för att även träffa hushåll med lägre elanvändning.
  • Kompensationen kommer vara mellan 100 kronor och 1 000 kronor och omfatta cirka 2 miljoner hushåll. Kostnaden för åtgärden beräknas till omkring 900 miljoner kronor.

 

svenska sedlar utspridda på ett bord med litet trähus ståendes ovanpå