Effekttoppar

Din effekttopp är den tidpunkt då ni använder mest energi per tidsenhet i er fastighet. Bli energismart och minska dina elkostnader, samtidigt som du avlastar elsystemet.

Effekttoppar inträffar vanligtvis på kvällen efter jobbet då de flesta är hemma och då de flesta hushållsmaskiner går på hög varv samtidigt som fabriker och industrier i Sverige fortfarande är i full produktion. Att undvika effekttoppar tjänar både du och samhället på i längden.

Vad tjänar du på att undvika effekttoppar?

Att undvika effekttoppar gynnar din ekonomi om du har rörligt eller dynamiskt pris genom oss.

Du är också med och stöttar elnätet om du undviker de tider då det är som högst belastning på elnätet så att du, och alla andra, slipper störningar och strömavbrott.

Lyckas du sänka ditt effektuttag så pass mycket att du kan säkra ner ditt elnätsabonnemang så sparar du även pengar på lägre elnätsavgifter.

Hur undviker jag effekttopparna?

Genom att inte köra alla maskiner i ditt hushåll samtidigt, utan i stället schemalägga vid andra tider när belastningen är lägre, undviker du de höga effekttopparna.

Du kan också använda funktionen”smart laddning” av din elbil så pausas laddningen en kort stund under natten eller dagen om belastningen skulle vara hög.

 

Bra att veta: Vissa elnätsområden har så kallade effekttoppstariffer. Då gynnas elnätskunden när effekttopparna undviks. Det kan till exempel bli dyrare om du väljer att köra alla hushållsmaskiner och samtidigt laddar bilen eller om du använder elen då elnätet är högt belastat.Varberg Energi appen

I vår app kan du se hur stor del av din elanvändning som äger rum under de högst belastade timmarna.

Du kan även jämföra dig själv mot andra liknande hushåll gällande både effekttoppar och elanvändning. Detta för att göra dig medveten om din användning men också få möjlighet att fördela den.