Rörligt Pris

Rörligt Pris är till för dig som vill att ditt elpris följer prisförändringarna på elmarknaden Nord Pool, både upp och ned, och innebär att elpriset sätts månadsvis i efterhand.

Rörligt Pris är till för dig som vill att ditt elpris följer prisförändringarna på elmarknaden Nord Pool, både upp och ned, och som innebär att elpriset sätts månadsvis i efterhand.

Rörligt Pris baseras på vårt månadsvisa volymvägda medelpris för aktuellt elområde med påslaget 4,75 öre/kWh inklusive moms. Till priset tillkommer aktuell kostnad för ursprungsgarantier, avgifter till Svenska kraftnät, balans- och handelsavgifter samt elcertifikatavgift. Det totala elpriset för din elanvändning hittar du i prishistoriken.

Årsavgift 365 kr inkl moms.

Avtalet har en uppsägningstid på 14 dagar så du kan snabbt byta till något av våra andra avtalsalternativ. Det ger dig som kund hos oss en stor frihet.

Vill du se historik över vårt volymvägda månadspris för Rörligt Pris?
Länk till en sida med tabeller över historiska priser

OBS! Har ditt elabonnemang en dygnsavräknad (timvis alt kvartsvis) elmätning kan inte vårt avtal Rörligt Pris väljas utan vårt avtal Dynamiskt Pris (timpris) blir då aktuellt. Läs mer under Dynamiskt Pris. Elabonnemang för konsumtion som även har produktion och/eller en säkringsstorlek på 80A eller större har vanligtvis dygnsavräknad elmätning per automatik.


Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 11, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare