Dynamiskt Pris (timpris)

Med Dynamiskt Pris ges du möjlighet att själv påverka dina elkostnader genom att aktivt styra din elanvändning till lågpristimmar.

Dynamiskt Pris (timpris) baseras på Nord Pools timspotpris för aktuellt elområde med påslag 4,75 öre/kWh inkl moms. Till priset tillkommer aktuell kostnad för ursprungsgarantier, avgifter till Svenska kraftnät, balans- och handelsavgifter samt elcertifikatavgift.

Årsavgift 365 kr inkl moms.

Tänk på att om du aktivt bevakar prisvariationerna på marknaden och styr en majoritet av din elanvändning till lågpristimmar så ökar sannolikheten för att Dynamiskt Pris ska bli ett lönsamt alternativ för dig. Alternativet är att installera teknik som automatiskt bevakar en sådan styrning i din anläggning.

Har du tex elbil med egen laddbox kan du styra laddningen till lågpristimmar. Har du uppvärmning baserat på el i form av värmepump eller direktverkande el utan styrning mot timpriserna finns risken att Dynamiskt Pris blir ett dyrare alternativ än Rörligt Pris, där du får ett månadsmedelpris.

Normalt sett ser man pristoppar vardagar på morgonen kl 06-10 och på eftermiddagen kl 16-20. Senare kvällar, nätter och helger ligger normalt sett timpriserna på lägre nivåer.

Aktuella timpriser hittar du på Nord Pool (elbörsen) eller i vår Varberg Energi-app.

Timpriserna är olika beroende på i vilket elområde du har ditt elabonnemang. Här får du hjälp med att hitta ditt elområde Nätområden.se (natomraden.se).

Vid beställning av avtal med Dynamiskt Pris kontaktar vi elnätsföretaget som då har upp till 3 månader på sig att ställa om din elmätare till dygnsavräkning kostnadsfritt. Är din elmätare redan dygnsavräknad görs skiftet till Dynamiskt Pris så snart som möjligt.

Om du vid senare tillfälle ångrar bytet till Dynamiskt Pris och vill gå över till Rörligt Pris görs en beställning till elnätsföretaget om att byta avräkningsmetod till månad.


Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 11, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare