Värme och kyla till industriområden

Varberg växer och vi på Varberg Energi säkerställer att alla invånare och företag ska ges möjligheten till hållbar energi för en fossilfri vardag.

Varberg har ett väl fungerande näringsliv och vårt stora industriområde som innehåller Holmagärde, Susvinds Industriområde och Kvarnagårdens Industriområde utvecklas ständigt.

Från januari 2022 påbörjas ett större projekt beträffande nätinfrastruktur där Varberg Energi gräver fjärrvärme och fjärrkyla i området till de kunder som efterfrågar nyttigheterna. På delar av sträckorna kommer även elkablar och fiber att samförläggas för att förstärka redan befintlig infrastruktur i området.

Fjärrvärme och fjärrkyla produceras till mestadels från den överskottsvärme som uppstår i Södra Cell Värös pappersmassabruk, vilket för kyl- och värmeförsörjningen exceptionellt hållbar. Installationerna i fastigheterna är enkla och innehåller i princip bara en värmeväxlare som tar tillvara på den värme eller kyla som kommer i ledningarna. På så sätt slipper våra kunder onödig elanvändning eller hantering av köldmedier och kan istället lugnt och skönt luta sig tillbaka och fokusera på deras respektive kärnverksamheter.

 

Karta över Varberg med norra industriområdet rödmarkerat
Karta över norra Varbergs industriområden, vilka omfattas av kommande anläggningsarbeten för fjärrvärme och fjärrkyla.