Fjärrkylanätet i Varberg

Varberg Energi har tagit beslut om att producera och tillhandahålla fjärrkyla till centrala fastigheter i Varberg.

Produktionsanläggningen för fjärrkylan planeras stå klar under 2027 och bygger på att frikyla tas tillvara på från det kalla havsvattnet under vinterhalvåret, medan restvärmen från Södra Cell Värö producerar fjärrkylan undersommarhalvåret när havsvattnets temperatur är för varm.

Ledningsnätet kommer att byggas i två separata huvudledningar:

  • En norrgående ledning som ansluter fastigheter i Lassabacka, Susvind, Kvarnagården och Holmagärde.
  • En södergående ledning som dras via Västerport, centrum och ansluter till sist centralsjukhuset.

Fjärrkyla är främst tillämpbar för större fastigheter såsom gallerior, industrier, varuhus, restauranger, hotell och sjukhus, men grund ligger i att det behövs ett kylbehov och ett separat kylsystem inne i fastigheterna.

 

Karta över hur ledningen för fjärrkyla ska dras i Varberg.
Karta som visar hur sträckningen för de två nya fjärrkyla ledningarna ska dras.