2023-03-20

Varberg Energi erbjuder fjärrvärme i Limabacka och Väröbacka

Med anledning av beslut om nya bostäder i kommunens norra delar, har vi påbörjat arbetet med att anlägga och erbjuda fjärrvärme i området.

Varberg växer och kommunen har aviserat för cirka 2800 nya bostäder i Väröbacka i takt med att en ny pendelstation ska byggas för tågtransport. Här tillkommer förstås skola, äldreboende restauranger och handel, vilket gör att stadsdelen blir av betydande storlek. Med anledning av detta har Varberg Energi tagit beslutet att erbjuda fjärrvärme i området. Byggnationen börjar under 2023 och förväntas pågå till 2025.

Resurseffektiv fjärrvärme

Fjärrvärmen i Varberg är ett av landets mest resurseffektiva värmesystem i sitt slag eftersom drygt 80 % av energin kommer från Södra Cell Värös överskottsvärme. För oss känns det därför viktigt att vi breder ut vårt nät och låter hushåll och företag ta del av den hållbara värmen. På så sätt undviker vi att samhället använder el för att värma sina fastigheter så att elen istället kan användas till att ställa om transport- och industrisektorn.

Fjärrvärmepriset har hållit en stabil prisnivå över tid och är väldigt uppskattad på marknaden. Tekniken bygger på att varmt vatten distribueras i isolerade ledningar under mark till fastigheter som tar del av det varma vattnets energiinnehåll via en fjärrvärmecentral som installeras i fastighetens pannrum eller tvättstuga. Installationen är väldigt enkel och innehåller inga köldmedium eller bullrande kompressorer, vilket leder till långa tekniska livslängder med extremt låga underhållskostnader.

Hör gärna av er till vår säljledare Jonatan Odqvist om ni vill veta mer om hur ni ansluter er till fjärrvärmenätet eller bara har frågor om hur tekniken fungerar.

Läs mer i Hallands Nyheter

Har du tillgång till Hallands Nyheter på webben kan du via länken nedan läsa mer om fjärrvärmeledningen till Limabacka och Väröbacka.

"Varberg Energi ska bygga fjärrvärmeledning till Väröbacka och Limabacka"