Flex Batteri - Test

Vår tillvalstjänst Flex Batteri passar dig som har, eller funderar på att skaffa, ett hembatteri.

Spara pengar på ditt hembatteri

Ett hembatteri kan laddas med dina solceller eller direkt från elnätet. Den lagrade energin kan du nyttja vid tillfällen då du använder extra mycket el, eller sälja när elen är dyr (load shifting). Hembatteriet används även med fördel till att få ner topparna i din elanvändning, vilket i så fall gör att du kan reducera elnätsavgiften mot ditt elnätsföretag (peak shaving).

Förutom besparing genom smartare elanvändning får du ett avdrag på din elhandelsfaktura motsvarande den flexintäkt som ditt hembatteri kan skapa genom att delta i Nätflex, vårt virtuella nätverk av flexibla resurser.

Uppskatta din Flexersättning

Här nedan kan du uppskatta den Flexersättning ett batteri kan ge dig, utöver de fördelar du får med eventuellt ökad andel egenproducerad el, flytt av last och så vidare. Välj den batteristorlek som du tror är lämplig för dig. För en villa är en vanlig storlek 10 kW eller 20 kW. När du valt förutsättningar kan du i nästa steg välja att skicka en intresseanmälan till oss.

 

 

Beräknad flexersättning för batteri baseras på marknadspriser för stödtjänster för de senaste två åren. Flexersättning för uppkopplad laddstation beräknas genom en antagen laddning på 3 000 kWh/år för en laddpunkt. Samt med ett rörligt elpris baserat på historiska värden i elprisområde 3.

Hur fungerar ersättningen?

Flexintäkterna i Nätflex genereras inte bara från Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknader utan även från andra lokala flexmarknader, bilaterala avtal och aktiv balansering.

Här kan du se vad du hade tjänat på ett hembatteri på 20 kW hittills i år/månad. Tabellen kommer fyllas på löpande.

Månad

Månadsintäkt kr

Jan

6 598

Feb

3 484

Mar

4 092

Apr

9 365

Maj

13 984

Jun

14 182

Jul

 

Aug

 

Sep

 

Okt

 

Nov

 

Dec

 

Totalt

51 705

 

 

Det kostar inget att nyttja Flex Batteri, du behöver bara ett kompatibelt batteri, ett elhandelsavtal hos oss och tilläggsavtalet Flex Batteri.

Första batteriet som fungerar med vår tjänst, kommer från leverantören Pixii. För närvarande pågår även tester för integration med FerroAmp och vi arbetar kontinuerligt för att utöka kompabiliteten med fler leverantörer. 

Vid installation av batteri där solceller redan finns installerade, kan grönt teknikavdrag/ROT-avdrag ges med upp till 50 000 kronor per person i hushållet per år. Läs mer om detta på www.skatteverket.se. Även utökning av fler batterimoduler följande år ger rätt till grönt teknikavdrag.


Pixii batterier

Battericeller från leverantören Pixii består av litiumjärnfosfat och har därmed inte samma brandrisk som de vanligare litiumjonbatterierna som finns i de flesta elbilar idag.

Pixiis batterilösning är modulär, vilket innebär att det går att bygga ut i 10 kW-steg.


 

Frågor och svar om Flextjänster