2023-07-13

Storsatsning batterier

Med en imponerande storlek på 11 MW kommer vår kommande batteripark i Tvååker snart vara på plats. Genom att använda vårt befintliga nätbatteri på 400 kW vid vårt kontor samt det kommande batteriet i Tvååker kan vi agera som en stödjande kraft vid strömavbrott och andra störningar i elnätet. Varberg Energi tar nu stora kliv framåt i sin satsning på batterier, och erbjuder en rad olika storlekar som passar både privatpersoner och företag.

De mest betydelsefulla fördelarna med att investera i ett batteri är att du får mer pengar i plånboken och hållbarhetsaspekten. Detta på grund av att batterier gör det möjligt för privatpersoner och företag att dra nytta av den energi de genererar själva och minska sitt beroende av elnätet men också att tjäna pengar på att vara ”flexibla”. Dessutom kan batterier spela en viktig roll i att minska kostnaderna för eleffektstoppar i elnätet.

Våra nätbatterier

Batterierna som Varberg Energi erbjuder bidrar även till en ökad flexibilitet och säkerställer en optimal balans och rätt frekvens i elnätet. Både det befintliga nätbatteriet vid Varberg Energis kontor och det planerade nätbatteriet utanför Tvååker har en rad fördelar som möjliggör en smidig och pålitlig elförsörjning. Nätbatteriet i Tvååker kommer också att avlasta elnätet i Varbergs kommun och minska belastningen på Ellevio, vilket är ett viktigt steg för att skapa en mer hållbar energiförsörjning i regionen.

Genom att "buda in" överskottsel till Svenska kraftnät, med hjälp av våra nätbatterier, kan vi fungera som en stödjande kraft vid strömavbrott och andra störningar. Detta säkerställer en stabil elförsörjning och minimerar de negativa konsekvenserna vid eventuella avbrott.

- Vi är stolta över att kunna erbjuda batterilösningar för både privatpersoner och företag. Genom att investera i batterier tar vi ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid och bidrar till att minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi säkerställer en pålitlig elförsörjning. Våra batterier ger oss möjligheten att agera som en stabiliserande faktor i elnätet. Genom att erbjuda batterilösningar av olika storlekar ger vi våra kunder möjligheten att anpassa sin energianvändning och dra nytta av förnybar energi på ett effektivt sätt, säger Hans Ljungström, affärsområdeschef Elnät på Varberg Energi.

Stabil elförsörjning

Varberg Energis kommande batteri i Tvååker på 11 MW kommer att spela en central roll i att säkerställa en stabil och pålitlig elförsörjning i området. Syftet med våra nätbatterier är att optimera effektuttaget, hantera obalanser och erbjuda flexibilitetstjänster till elsystemet. Genom att agera som en stödjande kraft vid strömavbrott och andra störningar kommer Varberg Energi att spela en aktiv roll i att säkerställa en pålitlig elförsörjning för våra kunder. Våra nätbatterier, inklusive det befintliga batteriet utanför vårt kontor, kommer att fungera som en reservkraft som kan snabbt träda in och upprätthålla elförsörjningen när det behövs som mest.

Man står med armarna i kors leende in i kameran framför ett stort batteri inomhus

Foto: Vårt nätbatteri och Hans Ljungström, affärsområdeschef Elnät