2023-12-21

Viktig milstolpe för fjärrvärmeutbyggnaden i Limabacka

Den nya fjärrvärmeledningen i norra delen av Varbergs kommun har nått en viktig milstolpe.

Borrning under Industrivägen
Fjärrvärmeutbyggnaden mot Limabacka och Väröbacka påbörjades under 2022. Rör ska läggas under marken på en 1,7 kilometer lång sträcka. Arbetet har nu passerat Industrivägen i Limabacka och är på väg mot Väröbacka, vilket är en viktig del av projektet. 

Markteknik (på uppdrag av Varberg Energi) har borrat sig under under Industrivägen för att placera ut fjärrvärmeledningarna. Teamet från Varberg Energi och Markteknik har gjort ett bra jobb utan att störa trafiken på den viktiga vägsträckan mot Södra Cell, Värö. 

- Att vi nu har passerat Industrivägen är en viktig framgång för oss och visar att vi gör vårt bästa för att kunna leverera fjärrvärme till fler i kommunen. Just den här milstolpen är extra viktig eftersom många av bilarna på Industrivägen är på väg till Södra Cell Värö och det var viktigt att störa trafiken minimalt. Projektet har inte bara löst tekniska problem utan har också hanterat trafiken på ett bra sätt, säger Michael Slättberg, utvecklingsingenjör på Varberg Energi.

Är du intresserad av att ansluta dig till fjärrvärmenätet? 
Hör gärna av dig till vår säljledare Jonatan Odqvist

Kommunens översiktsplan
Om du vill veta mer om projektet och hur det passar in i kommunens planer kan du ta en titt på den fördjupade översiktsplanen (FÖP) från Varbergs kommun. Den visar kommunens vision för Väröbacka och varför den nya fjärrvärmeledningen är så viktig. 

flygbild över Limabacka

 

Grävt dike med makadam

 

Grävt dike med blottlagda nylagda fjärrvärmerör