2022-06-03

Elkompensation för mars

Riksdagen har fastställt att elpriskompensationen även ska gälla för mars månad i elområde 3 och 4 (södra och mellersta Sverige).

I juni månad sammanställer Varberg Energi hur mycket våra elnätskunder ska bli kompenserade enligt den tabell som riksdagen har tagit fram för mars månad och ansöker om kompensation hos Kammarkollegiet. Det är ej samma tabell som för december – februari.

Vår ambition är att våra elnätskunder ska bli kompenserade under juli månad även om Kammarkollegiet inte har hunnit betala ut kompensationen till Varberg Energi. Kompensationen sker genom att månadsfakturan reduceras med det belopp som respektive kund är berättigad till.

Storlek på ersättning

Kompensationen riktas till hushåll för den el som användes under mars månad enligt nedanstående ersättningsmodell:

Användning månad (kWh)

Stöd månad (kr)

400 – 699

100

700 – 999

200

1000 – 1199

300

1200 – 1399

400

1400 – 1599

500

1600 – 1699

600

1700 – 1799

700

1800 – 1899

800

1900 – 1999

900

2000 och över

1000


Elkompensationen för december, januari och februari

Våra elnätskunder blev kompenserade för dessa månader genom månadsfakturan i maj, dvs fakturan reducerades med det belopp som respektive kund var berättigad till.

De kunder som är berättigade till ett större elprisstöd än det totala fakturabeloppet i maj kommer att få avdrag även på nästkommande faktura/fakturor.