Konsumenträtt

Ångra tecknande av avtal

Som privatperson har du enligt lagstiftning rätt till 14 dagars ångerrätt.  För att ångra att du tecknat ett elhandelsavtal eller gashandelsavtal ber vi dig fylla i en Ångerblankett hos Konsumentverket och skicka den till e-post kundservice@varbergenergi.se.

Länk till Konsumentverket och Ångerblanketten (öppnas i nytt fönster)

Om du ångrar att du tecknat ett avtal om anslutning till el-, gas- eller fjärrvärme- eller stadsnät redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit eller ett belopp som motsvarar de kostnader som vi haft till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet. Om du ångrar att du tecknat ett avtal efter de 14 dagarnas ångerfrist ska du betala det belopp som står angivet i ditt avtal.

Här följer länkar till de sidor inom våra verksamhetsområden, där du hittar mer information om villkor och konsumenträtt inom de olika områdena:

Länk till elhandel
Länk till stadsnät
Länk till fjärrvärmenät
Länk till gasnät

Personuppgifter

Våra kunders förtroende är av yttersta vikt för oss och vi tar därför ansvar för att skydda din identitet.  På vår sida om personuppgifter hos Varberg Energi förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra kunder och hur vi skyddar våra kunders integritet. Här framgår också vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, hur du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Länk till vår sida om hur vi behandlar personuppgifter