Konsumenträtt

Konsumenträtt

Ångra tecknande av avtal

Som privatperson har du enligt lagstiftning rätt till 14 dagars ångerrätt.  För att ångra att du tecknat ett elhandelsavtal eller gashandelsavtal ber vi dig fylla i denna blankett och skicka den till kundservice@varbergenergi.se.

Om du ångrar att du tecknat ett avtal om anslutning till el-, gas- eller fjärrvärme- eller stadsnät redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit eller ett belopp som motsvarar de kostnader som vi haft till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet. Om du ångrar att du tecknat ett avtal efter de 14 dagarnas ångerfrist ska du betala det belopp som står angivet i ditt avtal.

Konsumenträtt elhandel
Konsumenträtt stadsnät
Konsumenträtt fjärrvärmenät
Konsumenträtt gasnät

Personuppgifter

Våra kunders förtroende är av yttersta vikt för oss och vi tar därför ansvar för att skydda din identitet.  På vår sida om personuppgifter hos Varberg Energi förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra kunder och hur vi skyddar våra kunders integritet. Här framgår också vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, hur du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss.