Trend för företag

Trend är ett förvaltat och bekvämt elavtal för dig som vill följa elprisets utveckling på marknaden, men inte själv vara aktiv.

Trend är ett förvaltat avtal där det regelbundet görs prissäkringar till en portfölj löpande för kommande 12 månader. Elpriset sätts månadsvis och baseras på utfallet av portföljens gjorda prissäkringar tillsammans med månadens rörliga elpris. Förhållandet mellan andelen prissäkringar och rörligt pris i portföljen kan variera. Avtalet gäller tillsvidare med en uppsägningstid på 12 kalendermånader.

Med Trend sprider ni riskerna bättre än med ett traditionellt fast pris och ni får ett mer stabilt pris jämfört med ett rörligt pris.

Årsavgift 292 kr exkl moms.

Vill ni se historik över priset för Trend?
Länk till en sida med tabeller över historiska priser


Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 70, eller skicka meddelande till epost energihandel@varbergenergi.se

Vill ni teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare