Mätarbyte

Alla våra elnätskunder kommer få en ny mätare innan 2024-12-31 på grund av de nya myndighetskrav som då införs.  

Varför byter vi elmätare?

De nya moderna mätarna har flera nya funktioner, bland annat kan de mäta både förbrukning och produktion, mäter i ett tätare intervall och de har ett kundgränssnitt. Detta för att få ett effektivare elnät och att du som kund ska ha möjlighet att få bättre data för att kunna påverka sin egen konsumtion.  

Datan från mätarna samlas in via en ny infrastruktur. Denna infrastruktur bygger vi upp stegvis och när den finns på plats blir det möjligt för dig att få en ny mätare. 

Alla elnätskunder kommer att få ett brev en till två veckor innan mätarbytet med en bokad tid. Brevet kommer till postadressen för de kunder som har ett nätavtal med oss, inte till anläggningsadressen. 

I de områden där mätarna i huvudsak sitter i fasadmätarskåp aviserar vi heldag för att våra tekniker ska kunna arbeta fritt under dagen. Om mätaren sitter inne eller det finns behov för ett kortare intervall bokar vi självklart in en mer exakt tid. På aviseringen skriver vi även med eventuella samarbetspartners som byter mätare med oss.  

OMNIPOWER Mätare från Kamstrup

Alla våra elmätare levereras av Kamstrup och här nedan kan du se vilka val av moduler du kan göra. Vilken modul du ska beställa avgörs av vilket tredjepartslösning du har valt.

HAN-port 

Våra Kamstrupmätare har en tom så kallad HAN-port. I denna port kan man ansluta olika moduler som ger dig olika sätt att få data från mätaren. RJ12, RJ45 samt en wifi-modul är alternativen vi har. 

Samtliga moduler kan du köpa via oss på Varberg Energi till självkostnadspris.

Har du redan den nya Omnipower mätaren får du efter beställning hämta ut modulen hos oss på Västkustvägen. Om den nya mätaren inte finns hos dig än behöver vi först undersöka om den går att byta ut. Är det möjligt att byta mätare i förtid sätter vi in modulen samtidigt som vi byter ut mätaren.  

Mätarbyte - beställning moduler

 
Mätarbyte fjärrvärme

Vi byter samtidigt ut alla fjärrvärmemätare. Stora fjärrvärmemätare byts minst var femte år medan de mindre (ofta villa) byts var tionde år, så som regelverket är nu.  

Våra nya fjärrvärmemätare hjälper oss att optimera både kundanläggningar och fjärrvärmenätet. Genom att larma om höga returtemperaturer, höga flöden eller andra tekniska problem kan vi snabbt upptäcka centraler med dålig prestanda. Vi kan då meddela kunden att en service behövs så de slipper onödigt hög förbrukning (kostnad). 

Mätarbyte gas

Alla våra gasmätare kommer bytas ut. De kommer i första steget göras i samband med den besiktning som sker löpande. Den utförs av Södra Hallands Kraft.  

Vi kommer i steg två bygga ut en infrastruktur för insamling så samtliga gasmätare blir fjärravlästa. Mätarna är förberedda för fjärravläsning. När vi har alla tekniska delar/komponenter på plats för infrastrukturen kommer vi att montera upp den. Vissa kunder kan då få ett extra besök av oss.