Pilotprojektet net@seaside

net@seaside är en öppen plattform för smarta tjänster.

net@seaside är en så kallad öppen plattform för smarta tjänster - tjänster som bygger på användandet av olika sensorer i hemmet och omgivningen. I en öppen plattform är det möjligt för många olika tjänsteleverantörer att ansluta sig och sina tjänster.  För att använda tjänsterna behövs ett Smarta hem-paket som är framtaget av vår samarbetspart Kalejdo, vilket innehåller olika sensorer och en gateway. 

Appen net@seaside ger dig möjlighet att koppla upp dig mot ditt smarta hem. Med sensorer kan du till exempel styra din belysning, se när någon kommer och går i ditt hem eller skapa egna aviseringar, såsom ”Du har glömt stänga ytterdörren”.

Trygghets- och larmtjänst

I net@seaside kan du också välja att koppla dina sensorer till en trygghets- eller larmtjänst. Planerna på att lägga till fler funktioner är i full gång, exempelvis utökad larmfunktion, smartplugs för utomhusbruk och att styra belysning med hjälp av solens upp- och nedgång.

Under sommaren pågår ett pilotprojekt, där vi tar hjälp av kunder för att utvärdera teknik och tjänster innan vi lanserar produkten för allmänheten.