net@seaside för smarta hem

Vi tar ditt stadsnät till en ny nivå där du nu får nya möjligheter till att koppla upp ditt hem till smarta tjänster. Allt sker genom appen net@seaside.

I ditt stadsnät net@seaside finns det nya smarta tjänster. Olika tjänsteleverantörer kan använda samma sensorer för att leverera tjänster till dig och precis som stadsnätet är detta en öppen lösning. Vi bara knyter ihop det smarta, där allt styrs genom appen net@seaside.

Nu kommer nästa våg av tjänster i ditt stadsnät. I samarbete med Kalejdo kan erbjuder vi Smarta Hem-tjänster för ökad koll och kontroll. Optimera din användning och sänk dina kostnader samtidigt som du värnar om miljön. 
Läs mer hos Kalejdo på https://kalejdo.tv/smarta-hem-start-2/

Se filmen som förklarar mer:

Det finns sensorer för allt från temperatur, larm, hemautomation och rörelse. Sensorerna kan användas till flera olika tjänster och av flera olika leverantörer. Med hjälp av vår app net@seaside kan du enkelt se och styra dina tjänster från din mobil eller surfplatta. Något för dig som vill få en smartare och tryggare vardag.

 

Skärmdump startsida mobilappens inloggningssida Kontrollpanel Skärmdump mobilappens men pil var man hittar sina genvägar Opertörspanel

 

Med appen och olika sensorer kan du till exempel styra din belysning, se när någon kommer och går i ditt hem eller skapa egna aviseringar, såsom ”Du har glömt stänga ytterdörren”. Du kan också välja att koppla dina sensorer till en trygghets- eller larmtjänst.  Eftersom detta är en öppen lösning kan du i appen välja olika tjänster från flera olika tjänsteleverantörer. Du kan också köpa nya sensorer för att få fler funktioner.

Det är inte bara ditt hem du kan följa utan du kan även se information om till exempel badtemperaturer i Varberg eller driftstatus i stadsnätet.

Ladda ner net@seaside-appen

Appen för ett smartare hem finns att ladda ner både på AppStore och Google Play.

20200108-appstore-logo_70.jpg

20200108-googleplay-logo_70.jpg

 

Gateway

För att använda tjänsterna behövs ett Smarta Hem-paket med en gateway och olika sensorer. Gatewayen kopplas till din bostadsswitch. Efter det kan tjänsteleverantörerna använda dina hemmasensorer för att leverera sina tjänster och ge dig en enklare vardag.

Se mer om det Smarta-Hem paketet på kalejdo.tv eller i Tjänsteguiden.De olika delarna som ingår i ett Smarta hem-paket