Frågor & Svar fiberinstallation

Här får du svar på de vanligaste frågorna kring förberedelser och installation av fiberanslutning till din fastighet.

Att ansluta fiber

Kan jag få fiber?  
Om du kontaktar oss för att ansluta dig till fiber kollar vi först förutsättningarna och möjligheterna till detta. I fall där fiber redan finns i området kan vi oftast direkt ge dig beskedet att det är möjligt att ansluta dig i andra fall kan det hända att vi behöver undersöka förutsättningarna först. I så fall återkommer vi.  

Finns det fiber/tomrör vid min tomtgräns? 
Om du kontaktar oss kan vi undersöka om det redan finns fiber vid din tomtgräns.  

Vad kostar det att ansluta fiber? 
Kostnaden att ansluta beror på flera faktorer exempelvis var du bor, om det finns fiber där sedan tidigare eller om ni är flera som vill ansluta samtidigt i ett område. När du kontaktat oss gör vi en beräkning över vad det kommer att kosta för dig.  

Hur lång tid tar det att ansluta fiber?  
Anslutningstiden beror på en rad faktorer. Vanligtvis tar en anslutning mellan 4-8 månader men det kan både gå fortare eller ta längre tid beroende på yttre faktorer, till exempel om det finns fiber i området sedan tidigare, om det behöver förstärkas med fiber i hela området eller hur förutsättningarna för grävning ser ut rent allmänt.  

Varför är det dyrare att ansluta på landsbygden?  
Det korta svaret på den frågan är att det är längre mellan anslutningarna på landsbygden än det är i tätare bebyggda områden vilket gör att vi får gräva längre och använda mer material per anslutning.   
Den andra delen av svaret hänger ihop med att Sverige valt att bedriva utbyggnaden i konkurrens och på marknadsmässiga villkor vilket har en del fördelar, men även innebär att vi får olika prisbilder i olika delar av landet och även i närområdet.  

Grävning och Färdiganmälan

Hur går grävningen till?  
Du gräver själv på din tomt fram till den punkt där Varberg Energi lämnat av tomrör (anslutningspunkten). Rör och markeringsband/söktråd får du av oss. Grävdjup kan variera, men cirka 40 cm djup är bra.
När tomrör ligger i marken skall du inte fylla igen hålet vid huskroppen eller där du möter upp Varberg Energis tomrör, detta görs först när installationen är färdig.  

Var finns min anslutningspunkt?
Anslutningspunkten finns i din tomtgräns och placeringen ser du på den ritning Varberg Energi skickar till dig under processen. 

Var hämtar man tomrör 
Tomrör och markeringsband/söktråd hämtar du hos oss på Varberg Energi, Västkustvägen 50 i Varberg. Mät först upp hur mycket tomrör som behövs och lägg sedan på tre meter extra. När du placerat ut tomröret ska det finnas cirka en meter extra i båda ändarna.

Var ska jag börja gräva?
Börja gräva fram det 
tomrör som vi markerat på din ritning och gräv därefter fram till din fastighet och den plats där du gör din håltagning.

Hur djupt ska man gräva?  
Ett djup på 40 cm är bra men det kan även vara grundare om du exempelvis stöter på berg när du börjar gräva.

Kan det finnas ledningar i marken på min tomt?  
Om du är osäker på var det går ledningar i marken på din tomt, b berörda parter att komma och göra en utmärkning eller anmäl på ledningskollen.se var du tänkt gräva.
Du
 ansvarar själv för ledningar på din egen tomt när du gräver. Om Varberg Energi ska gräva behöver du meddela oss om du har egna ledningar som exempelvis för robotgräsklippare eller elkablar i marken.  Länk till Ledningskollen, öppnas i nytt fönster

Vad är en färdiganmälan?
En färdiganmälan är ett dokument som du som kund behöver fylla i. Vi behöver uppgifter från gällande exempelvis grävning och håltagning, båda nödvändiga moment för fiberinstallationen.  En färdiganmälan fungerar som underlag för att säkerställa vårt men också ditt åtagande i fiberanslutningsprocessen.  

Rördragning inomhus

Var är anslutningspunkten inomhus? 
Anslutningspunkten inne i fastigheten bestämmer du själv.

Hur långt in i huset kan jag placera bostadsswitchen?
Du kan placera den var du vill men tänk på att du behöver göra en kanalisation från håltagningen i fastigheten fram till bostadsswitchen. 

Vad är kanalisation? 
Kanalisation kallas den rördragning inomhus från din håltagning i fastigheten till den punkt där du vill ha bostadsswitchen. Exempel på kanalisationstyper som kan användas är en kabellist 20x30 mm eller en flexslag 16 mm. Du ansvarar själv för att montera kanalisationen innan montören kommer för att installera bostadsswitchen 

Vilken sorts rör använder jag inomhus?
För rördragning inomhus behövs en så kallad FlexslangVp-rör 16 mm

 

Tjänster och bostadsswitch

När kan jag beställa tjänster?  
Du kan beställa tjänster efter att vi installerat din bostadsswitch och aktiverat dina tjänster. Vi kommer att meddela dig när detta är färdigt. 

Hur beställer man tjänster?  
Du beställer tjänster från den leverantör du vill ha. Vill du veta mer om tjänsteleverantörerna kan du läsa i vår Tjänsteguide som du finner på vår hemsida för net@seaside. Länk till Tjänsteguiden, öppnas i nytt fönster 

Varför kan jag inte beställa tjänster?
När själva inkopplingen av din fiber är klar få du räkna med att det kan ta 2-3 dagar innan du kan beställa tjänster. Det kan i vissa fall även tillkomma ytterligare någon dag då tjänsteleverantören behöver administrera din beställning.

Vad är skillnaden mellan bostadsswitch och router?  
En bostadsswitch fungerar som en länk mellan stadsnätet och din bostad. En router hjälper dig om du vill ha ett trådlöst nätverk i bostaden. Då kan du ha internet i alla rum men slipper alla datakablar. I routern finns också funktion för att du ska kunna surfa säkrare.  

Vilka lampor ska lysa på bostadsswitchen 
WAN-lampan ska alltid lysa/blinka, den indikerar att det finns fiberlink (att vi har kontakt med din bostadsswitch).  

Avtal och Trygghetstillval

Vad är det för skillnad mellan betalningsalternativ 1 och 2 i avtalet?
Betalningsalternativ 1 - du som kund betalar hela anslutningsavgiften på en gång samt förbinder dig till en serviceavgift under 5 år.

Betalningsalternativ 2 - du som kund betalar i stället en mindre anslutningsavgift men förbinder dig till en förhöjd serviceavgift under 10 år.

Vad är Trygghetstillval?
Vårt Trygghetstillval är en tjänst för dig om olyckan skulle vara framme. Om du tecknat ett trygghetstillval kan du byta ut din bostadsswitch utan extra kostnad vid till exempel åskoväder och blixtnedslag eller andra typer av funktionsfel.

Övriga frågor

Vad är ett uttagsnummer? 
Ett uttagsnummer är unikt för din anslutning och numret klistras på utsidan av fiberuttaget i din bostad. Du använder uttagsnumret när du beställer tjänster eller felanmäler. 
P.S. När vi eller någon av våra underleverantörer är ute och installerar fiber uppvisar vi alltid godkänd legitimation. Om du är osäker på om det är behörig personal är du alltid välkommen att ringa 0340-62 88 00 för att dubbelkolla. D.S.

När får jag ett uttagsnummer?
Ett uttagsnummer är inget du som kund längre behöver. I din kontakt med oss räcker det med att du uppger din adress och ditt lägenhetsnummer innan du flyttat in.

Varför betalar man serviceavgift?  
Det är en serviceavgift för Varberg Energis underhåll och uppgradering av nätet. Eftersom anslutningen är dyrare än vad du betalar i anslutningsavgift går en del av serviceavgiften även till att finansiera själva anslutningen. Du får också tillgång till SVT:s alla tv-kanaler och TV4. 

Måste jag betala serviceavgift om jag inte använder fiber?  
Ja.