Bostadsswitch - installationsanvisning

Här får du hjälp med hur du ansluter och installerar din utrustning till din bostadsswitch av märket CTS. Längre ner finns också hjälp och tips kring felsökning.

 


Bostadsswitchen

För att ansluta dig till tjänsterna i net@seaside behöver du en bostadsswitch. Switchen ansluter du till lägenhetens olika nätverksuttag via kopplingsuttag som sitter i närheten av switchen.

Använd alltid datakabel/nätverkskabel (lägst kategori 5E) när du gör de olika kopplingarna och använd bifogad strömadapter. Andra kablar kan göra att utrustningen inte fungerar korrekt. När utrustningen är strömsatt och inkopplad i switchen ska en diod vid respektive port lysa.

Anslutning via fibernät

Anslut en fiberkabel mellan fiberuttaget i lägenheten, märkt med ett uttagsnummer (exempelvis 123BA010112) till uttaget vid sidan av bostadsswitchen.

OBS! Glöm inte att ta bort skyddet som sitter på fiberkabelns kontakter innan du ansluter dem!

Fiberkabeln ska vara av typen singlemode med SC-LC-kontakt. När fiberkabeln är korrekt inkopplad lyser/blinkar lampan märkt WAN - det kan ta några sekunder. Om lampan inte tänds, prova att byta plats på fiberkabeln i switchen.

OBS! När WAN lyser, stäng inte av bostadsswitchen förrän efter tidigast 10 minuter. Switchen hämtar och installerar uppdateringar under denna tid. Om det avbryts blir switchen obrukbar. 

Egen utrustning kopplas in i de fyra LAN-portar som sitter på framsidan bredvid LED-knappen.

Fiberkabel och kontakter är ömtåliga och ska hanteras med försiktighet. Undvik att vidröra kontaktytorna och böj inte kabeln för mycket.


 

Anslutning av digital-tv-boxen

I centralen

I skissen används det uttag som i det här fallet är numrerat med 12.

I en del lägenheter saknas kopplingspanelen som syns i skissen. I dessa fall kan tv-boxen kopplas direkt till bostadsswitchen.

I rummet

Tv:n ansluts via HDMI-kontakten. Om du vill spela in tv-program med dvd/video ansluter du den till tv-boxen och därefter ansluts dvd/video till tv:n.

För att se på inkommande tv-kanaler skall tv:n ställas in så att den visar signal från HDMI-ingången. För att växla mellan tv-kanalerna använder du digital-tv-boxens fjärrkontroll.

Vill du titta på text-tv använder du fjärrkontrollen till tv:n.

OBS! Det medföljer ingen HDMI-kabel till din box. Den skaffar du själv hos din lokala elektronikhandlare.


Anslutning till internet

I skissen används det uttag som i det här fallet är numrerat med 11.

Om du vill ansluta fler än en dator krävs en bredbandsrouter som kopplas in mellan bostadsswitchen och kopplingspanelen i centralen. Vid eventuella fel på internetuppkopplingen kontaktar du den leverantör du köper internettjänsten från.

I centralen

svart-vit illustration som visar anslutning mellan kopplingspanel och bostadsswitch för internet

 

I rummet

svart-vit illustration som visar anslutning mellan vägguttag och ethernet


Anslutning av telefoni

I skissen används det uttag i kopplingspanelen som i det här fallet är numrerat med 15.

I bostadsswitchen används ofta portar som är separerade från internetportarna. I vissa kopplingspaneler finns även en panel märkt Tele In och Tele Ut för anslutning av flera telefoner. I detta fall kopplas telefonidosan in i Tele In och telefonerna i Tele Ut. Både fasta och trådlösa telefoner ansluts på samma sätt.

I centralen

svart-vit ilustration som visar koppling mellan bostadsswitch, kopplingspanel och telefoniboxen

I rummet

svart-vit illustration som visar koppling mellan vägg uttag och telefon

Telefoniboxen levereras av din telefonioperatör. Vid eventuella fel på telefonin kontaktar du den leverantör du köper telefonitjänsten från.

Om det redan finns ett befintligt telenät i din bostad kan du koppla in telefonidosan i det första telefonjacket och på så vis få signal till de övriga jacken.


Felsökning digital-TV

 

Ingen bild på tv

 1. Kontrollera om det saknas bild på en kanal eller på flera. Om det gäller en enstaka kanal felanmäl detta till din tv-leverantör. Om det saknas bild på flera kanaler så prova att starta om boxen genom att dra ur strömkabeln och sätt tillbaka den efter några sekunder.
 2. Kontrollera att tv-boxen får ström och att den är påslagen.
 3. Kontrollera att HDMI-kabeln mellan tv-boxen och tv:n sitter i ordentligt. Kontrollera också att rätt ingång/källa/source är vald på tv:n. Titta gärna i manualen till din tv om du är osäker på hur de olika enheterna ska kopplas ihop eller hur du väljer ingång.
 4. Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten mellan tv-boxen och nätverksuttaget (eller bostadsswitchen om den är direktansluten).
 5. Kontrollera att bostadsswitchen är inkopplad och igång.
 6. Om inget av ovanstående fungerar, prova att starta om bostadsswitchen genom att dra ur strömkabeln och sätt tillbaka den efter några sekunder.

Observera att detta även påverkar andra tjänster i net@seaside som till exempel telefoni och internet.


Andra typer av fel

Om bilden fryser eller hackar kan det bero på att kablarna som används är felaktiga/trasiga. Prova då att byta kablar. Prova även att starta om tv-boxen eller bostadsswitchen.

Koppla in tv-boxen direkt i bostadsswitchen för att kontrollera att det inte är problem med nätverket i bostaden.


Felsökning

 • Kontrollera att all utrustning får ström.
 • Kontrollera att alla kablar sitter i på rätt plats.
 • Starta om (dra ur strömsladd och sätt i igen) utrustning som inte fungerar.
 • Starta om bostadsswitchen (detta påverkar alla tjänster i net@seaside).
 • Prova att koppla ej fungerande utrustning direkt i bostadsswitchen för att utesluta eventuella fel på datanätet i bostaden.
 • Prova med andra kablar. Observera att det skall vara en datakabel/nätverkskabel i kategori 5E (eller högre).

 

Om du inte kan ringa

Kontakta den leverantör du köper din telefonitjänst av.

Om Internet inte fungerar

Kontakta den leverantör du köper internettjänsten av.

Om tv-kanalerna inte fungerar

Kontakta den leverantör du köper tv-kanalerna av. Om ni endast har basutbudet kontakta Kalejdo 0771-19 17 00.


 

Så här beställer du tjänster

Tjänster i net@seaside beställer du alltid från en tjänsteleverantör. Aktuell information om vilka tjänsteleverantörer som finns, hittar du direkt i Tjänsteguiden. Där kan du också beställa dina tjänster.

Beställ tjänster via Tjänsteguiden.

När du beställer tjänster skall du ange att dessa ska levereras via din anslutning till net@seaside.