IoT - internet of things

Med IoT (Internet of things) kan vi skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster som blir en viktig del av vårt framtida samhälle.

Internet of Things (IoT) är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder, alla möjliga saker samt människor och djur förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

Gynnar digitalisering och ekonomi

IoT är en viktig del av digitaliseringen av vårt samhälle och vår ekonomi där både saker och människor är ihopkopplade och kan kommunicera och rapportera om sin status och omgivning.

IoT kan också gynna den svenska ekonomin och spela en viktig roll i att lösa flera av de stora samhällsutmaningar som den ökade urbaniseringen medför.

 

(Källa: https://iotsverige.se/internet-things/)

utsikt över en stad med hyreshus och klarblå himmel

utsiktsbild från tak över stad med en lora-sändare i förgrunden

en klotformad lora-sändare guppar i havet utanför klippor