Även biogaskunder med rörligt pris drabbas av höga priser

Rubrikerna har varit många under den gångna vintern gällande de extremhöga elpriserna. Höga gaspriser på kontinenten, nu senast till följd av Ukrainakriget, har ofta lyfts som en av huvudorsakerna till de höga elpriserna.

Fokus har framförallt legat på dess effekter på elfakturan och elkonsumenterna blev också till slut kompenserade via ett statligt stöd under perioden dec-feb. Det många glömmer bort är att många också använder gas till såväl uppvärmning som insatsvara i en industriell process.

Varberg Energi säljer endast biogas till sina gaskunder. Även biogaspriserna är dock oftast direkt kopplade till priset på de europeiska naturgasbörserna. Biogaspriset ligger alltid ungefär 30 öre/kWh över naturgaspriset, eftersom biogasen har en skattefördel på den summan i Sverige. När priset på de europeiska naturgasbörserna skenar till följd av att Ryssland invaderar Ukraina, så rusar följaktligen även biogaspriset. Se prisutvecklingen på Europas största naturgashub TTF nedan.

 

 graf över prisutvecklingen på Europas största naturgashub TTF

 

Höga gaspriser hela året

Redan under början av vintern mer än dubblerades naturgaspriset från ”normala” 15-20 EUR/MWh till ca 50 EUR/MWh. Under december månad förvärrades situationen ytterligare och priset toppade på över 125 EUR/MWh, vilket är 6-7 gånger normal prisnivå. För att inte tala om när Ryssland gick in i Ukraina. Som högst låg gaspriset för en vecka sedan då man toppade en bit över 200 EUR/MWh, mer än 10 gånger ett ”normalt” gaspris. Som du kan se i grafen så har priset backat tillbaka ganska kraftigt igen den senaste veckan och handlas idag ca 5-6 gånger ”normal” nivå.

Detta drabbar alla gasanvändare. Ingen vet hur långvarigt kriget i Ukraina blir men det vi ändå vet med ganska stor säkerhet är att situationen på gasmarknaden kommer att vara ansträngd till och med nästa vinter. Detta även om våra önskningar om ett eldupphör skulle infrias. Nedan tabell visar marknadens förväntningar om framtida gaspriser på naturgashubben TTF.

tabell över framtida gaspriser

Som du ser så ligger förväntningen om ”onormalt” höga gaspriser kvar åtminstone över nästa vinter. Sedan ser vi en successiv återgång ner mot vad som förmodligen får antas vara efterkrigstidens nya ”normalnivå”.

Med det sagt så bör man som biogaskonsument vara vaksam under hela 2022 och försöka spara in på konsumtion om så är möjligt, där givetvis en fjärrvärmeanslutning är det miljömässigt bästa sättet att reducera sin gasanvändning. En klen tröst i sammanhanget är att dagens höga priser gör det mer aktuellt att investera i lokal biogasproduktion även här i Sverige. De senaste åren så har den mesta biogasen som konsumeras i Sverige importerats från Danmark.