Bra för dig

Vi är certifierade enligt Reko Fjärrvärme.

Reko fjärrvärme är ett kvalitetssäkringssystem för våra fjärrvärmekunder. Det syftar till att stärka och trygga kundernas ställning och att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder med fokus på öppenhet. 


Reko fjärrvärme består av fyra delar:
• Informationsmöten
• Verksamhetsgenomlysning
• Normalprislista
• Kvalitetsnämnd

Svensk Fjärrvärme är vår branschorganisation där ca 140 fjärrvärmeföretag är medlemmar som tillsammans svarar för 99 procent av Sveriges fjärrvärmeleveranser. Målet med föreningen är att främja fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme i Sverige till nytta för föreningens medlemmar och kunder.

Länk till Reko Fjärrvärmes hemsida (öppnas i nytt fönster)


Vi har GULD-betyg

Sweden Green Building Council har bedömt att vår fjärrvärme är så hållbar att det går att bygga fastigheter enligt betygskriteriet Miljöbyggnad GULD med den som värmekälla. Det här är bra för gröna fastigheter och för ett fortsatt hållbart byggande i Varberg. Allt fler fastighetsägare vill kunna värdera sina byggnader för att få ett kvitto på att byggnaden har bra miljöegenskaper. Hyresgäster efterfrågar i sin tur lokaler och bostäder som är miljöcertifierade till exempel av klimat- och hälsoskäl. Med betyget GULD blir det enklare för våra kunder att bygga gröna fastigheter.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Det har tagits fram för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Fastighetsägare får med certifieringssystemet Miljöbyggnad ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD.

 

Logotype fär REKO Fjärrvärme