Uppskatta din Flexersättning

Här nedan kan du uppskatta den Flexersättning ett batteri kan ge dig, utöver de fördelar du får med eventuellt ökad andel egenproducerad el, flytt av last och så vidare.

Välj den batteristorlek som du tror är lämplig för dig. För en villa är en vanlig storlek 10 kW eller 20 kW. När du valt förutsättningar kan du i nästa steg välja att skicka en intresseanmälan till oss.

 

 

Beräknad flexersättning för batteri baseras på marknadspriser för stödtjänster för de senaste två åren. Flexersättning för uppkopplad laddstation beräknas genom en antagen laddning på 3 000 kWh/år för en laddpunkt. Samt med ett rörligt elpris baserat på historiska värden i elprisområde 3.

Hur fungerar ersättningen?

Flexintäkterna i Nätflex genereras inte bara från Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknader utan även från andra lokala flexmarknader, bilaterala avtal och aktiv balansering.

Här kan du se vad du hade tjänat på ett hembatteri på 20 kW hittills i år/månad. Tabellen kommer fyllas på löpande.

Månad

Månadsintäkt kr

Jan

6 598

Feb

3 484

Mar

4 092

Apr

9 365

Maj

13 984

Jun

14 182

Jul

 

Aug

 

Sep

 

Okt

 

Nov

 

Dec

 

Totalt

51 705