Producera egen förnybar el

Vill du bli självförsörjande på el och dessutom kunna sälja ditt överskott av el när du inte behöver mer? Då kan du bli mikroproducent.

Mikroproduktion innebär att du producerar mindre el än du konsumerar under ett kalenderår. Den stora vinsten är att du du genom att ersätta inköpt el med egenproducerad el, minskar dina kostnader till både din elhandlare och nätföretaget. Du behöver dessutom inte betala skatt och moms på den el som används inom din fastighet. 

Hur blir jag mikroproducent? 

När du installerat en mindre anläggning för elproduktion, som är förnybar, kan du kategorisera dig som mikroproducent enligt ellagen, om du uppfyller följande krav;

  • är elanvändare som har ett abonnemang om högst 63 ampere
  • producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt
  • ansluts där en anläggning för användning av el redan är ansluten, och med en effekt som inte överstiger uttagsabonnemangets effekt

Behöver du ett större inmatningsabonnemang än ditt uttagsabonnemang betalar du en anslutningsavgift till elnätet. Som producent behöver du dessutom ett särskilt elnätsabonnemang för din elproduktion. Du behåller elnätsabonnemanget för den el som du använder.

Inga avgifter tas ut för den el som matas ut på elnätet upp till 43,5 kW, men därutöver tas en avgift ut enligt vår prislista. Via din elinstallatör är du skyldig att anmäla alla elanläggningar som kan tillföra el till elnätet.

Nätnytta

Som producent får du betalt av elnätsföretaget för att din el matas ut på elnätet och avlastar det - nätnytta. Som nätkund hos Varberg Energi får du 2,0 öre per kilowattimma (inkl moms). 

Du kan sälja den el som du inte själv använder till Varberg Energimarknad. Du får också skattereduktion för den el du producerar. Länk till sidan Göra egen el.   

 Ersättning

 

Nätnytta

2,0 öre/kWh (inkl moms)

Såld el

Läs mer - länk till sidan Göra egen el

Elcertifikat

Läs mer - länk till sidan Göra egen el
   

Abonnemang - Inmatning

Mikroproducent 0 kr/år

Småskalig elproducent 80A eller större
4 375 kr/år (inkl moms)

Abonnemang - Uttag

Läs mer - länk till sidan Elnätspriser

Avgift för nätanslutning

Läs mer - länk till sidan Vårt elnät

 

Om mikroproduktion

Här får du svar på de vanligaste frågorna om mikroproduktion av el. 

Hur mäts det som produceras?

Nätföretaget måste byta din elmätare för att uttag och inmatning ska registreras korrekt. Inmatning ska enligt ellagen mätas per timme. Därför måste din elmätare bytas och det är bland annat därför som det är viktigt att du i god tid kontaktar oss. Mätarbytet är avgiftsfritt. 

Vad tjänar jag på min elproduktion?

Den största vinsten får du genom att ersätta inköpt el med egenproducerad el. Då minskar dina kostnader till både din elhandlare och nätföretaget. Du behöver inte betala skatt och moms på den el som används inom din fastighet. Om du producerar mer el än du för tillfället förbrukar matas elen in på elnätet. Av nätföretaget får du en ersättning för att inmatningen avlastar elnätet - nätnytta. För att få betalt för själva elenergin måste du ha ett avtal med en elhandlare om försäljning av din överskottsel. Om elproduktionen är förnybar har du också möjlighet att få elcertifikat genom att ansöka hos Energimyndigheten.

Hur ska jag dimensionera min produktionsanläggning?

Be oss gärna om hjälp! För bästa möjliga effekt ta hjälp med vindmätning (vindkraft) och/eller gradtal vid uppsättning av solceller (solkraft). 

 

Länk till fler frågor och svar om mikroproduktion av el, skapade av Svensk Energi (öppnas i nytt fönster).