Förändringar energiskatten

Från 1 januari 2018 sker en del förändringar kring energiskatten. Bland annat flyttas kostnaden för energiskatten från din elhandelsfaktura till elnätsfakturan.

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Själva flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, bara att skatten du betalar syns bredvid posten för elnätskostnader och inte vid elhandelskostnader. 

Dock har regeringen i november 2017 beslutat att höja energiskatten med 0,6 öre/kWh till 33,1 öre/kWh exkl moms (41,38 öre/kWh inkl moms).

Mer information om förändringarna gällande energiskatt på el finns att läsa på Skatteverkets hemsida om elskatten.

Dina elkostnader består av tre delar

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige nu är 33,1 öre per kilowattimme*, kWh. Dessutom tillkommer moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget. 

 *Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per januari 2018.