Anvisat Pris

Anvisat Pris är ett rörligt avtal utan bindningstid. Anvisat Pris är också vårt anvisade pris som du automatiskt får om du inte väljer någon annan form av elavtal.

Om du inte aktivt väljer något elhandelsavtal, till exempel i samband med inflyttning i Varberg Energis elnät, får du Anvisat Pris. Anvisat Pris baseras på vårt månadsvisa volymvägda medelpris för elområde 3 med påslaget 12,25 öre/kWh inklusive moms.

Till priset tillkommer aktuell kostnad för ursprungsgarantier förnybar el, avgifter till Svenska kraftnät, balans- och handelsavgifter samt elcertifikatavgift.

Årsavgift 365 kr inkl moms.

Avtalet har en uppsägningstid på 14 dagar så du kan snabbt byta till något av våra andra avtalsalternativ.


Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 11, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare