Öppna Företag

Syftet med Öppna företag är att skapa en ny arena för frågor som främjar öppenhet hos företag som verkar i Varbergs kommun.

Vi är aktiva i Öppna Företag. Initiativet till denna förening togs av företagaren Mathias Frenzel och ledde till att näringslivet i Varberg startade detta projekt. Alla företag som ansluter sig till  föreningen förbinder sig att aktivt arbeta för positiva värderingar som inkluderar alla människor oavsett religion, kultur och läggning.

Öppna Företag är en non-profit-organisation som drivs med ideella krafter med undantag av ett mindre initialt startbidrag från Marknad Varberg, kommunens näringslivsutveckling.

Öppna Företag arbetar med opinionsbildning i olika sammanhang och med kompetensstöd och verktyg för att främja progressivitet hos svenskt näringsliv med start i Varbergs kommun. Genom att erbjuda medlemsföretagen föreläsningar, seminarier och workshops ska kunskapen om kopplingen mellan öppenhet och  lönsamhet öka. Detta i sin tur bidrar förutom till ett vänligare samhälle att Sverige kan fortsätta vara ett konkurrenskraftigt, innovativt och välmående exportland och ett välmående land att leva i.

Då vi som företagare har ett ansvar och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen vill vi självklart göra det. Genom att fortsätta på den inslagna vägen med progressivitet i fokus är ambitionen att Öppna Företag gör Varberg till en lite bättre plats genom kreativt och innovativt företagsklimat som utvecklar och stärker Varbergs konkurrenskraft och näringsliv.